Quy chế hoạt động (2)

14/07/2017
IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN
Bước 1: Khi Người Sử Dụng Dịch Vụ khởi tạo vận đơn cần điền thông tin tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền hàng và điền số tiền cần Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thu hộ từ Người Nhận bưu gửi.
Bước 2: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khi phát hàng cho Người nhận bưu gửi sẽ thu tiền theo đúng thông tin được ghi nhận trong vận đơn từ Người nhận bưu gửi.
Bước 3:  Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ khấu trừ cước phí dịch vụ vào tiền thu hộ và thực hiện thanh toán khoản tiền thu hộ sau khi trừ cước phí dịch vụ vận chuyển cho Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim (cổng thanh toán baokim.vn).
Bước 4: Người Sử Dụng Dịch Vụ và Ban quản trị thực hiện đối soát các vận đơn đã phát sinh trong tuần, sau khi đối soát xong, Ban quản trị sẽ gửi lệnh thanh toán tiền hàng thu hộ cho Người Sử Dụng Dịch Vụ sang cho Công ty cổ phần thương mại Điện tử Bảo Kim để thanh toán cho Người Sử Dụng Dịch Vụ. 
Bước 5: Công ty cổ phần thương mại Điện tử Bảo Kim thanh toán tiền hàng thu hộ cho Người Sử Dụng Dịch Vụ qua ví điện tử bảo kim hoặc tài khoản ngân hàng.
V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH
Ban quản trị áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên website nhanh.vn (thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ, thông tin của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, thông tin của vận đơn được thực hiện trên website nhanh.vn) với mục đích hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.
Khi kết nối và tích hợp dịch vụ với website nhanh.vn, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban quản trị đã ký kết hợp đồng dịch vụ, đồng thời Nhà Cung Cấp Dịch Vụ  cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý và các giấy phép cần thiết liên quan tới dịch vụ vận chuyển như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính.
Tất cả các vận đơn phát sinh giữa Người Sử Dụng Dịch Vụ và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được Ban quản trịquản lý và thường xuyên cập nhật tình trạng để kịp thời hỗ trợ cũng như đưa ra những đánh giá chính xác về chất lượng dịch vụ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, từ đó sẽ có những làm việc và trao đổi với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng hoạt động của Người Sử Dụng Dịch Vụ nhằm đem đến một dịch vụ tốt nhất cho Người Sử Dụng Dịch Vụ. 
Thành Viên tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc/và hình thức khác để cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hệ thống của website nhanh.vn hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hoặc cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hoặc xâm hại hệ thống của website.vn đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.
1. Thông tin quan trọng
Thành Viên không được tiết lộ/để lộ bất kỳ thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu của email, tên và mật khẩu đăng nhập vào nhanh.vn và Baokim.vn, thông tin tài khoản ngân hàng nhận thanh toán tiền hàng thu hộ. Ban quản trị và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Thành Viên vi phạm quy định này. 
Người Sử Dụng Dịch Vụ sau khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến cho tiền hàng thu hộ, phải đảm bảo sử dụng ổn định và liên tục số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mã OTP (One time password- Mật khẩu sử dụng 1 lần). Trong trường hợp Thành Viên bị mất/thay đổi số điện thoại thì ngay lập tức phải thay đổi số điện thoại trong phần đăng ký tài khoản trên website nhanh.vn và website baokim.vn. Nếu Thành Viên vi phạm quy định này thì Ban quản trị và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
2. Cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch
Ban quản trị và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ (trừ các trường hợp được miễn trừ theo quy định của pháp luật và theo quy định được quy định trong Quy chế hoạt động này).
Trong trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ có khiếu nại hoặc phản ánh về vấn đề an toàn giao dịch, Ban quản trịtiếp nhận khiếu nại và trả lời trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp được bằng chứng chứng minh thông tin thanh toán của Người Sử Dụng Dịch Vụ qua website nhanh.vn và website baokim.vn đã bị xóa, hủy, sao chép do lỗi của Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim và Ban quản trị dẫn đến gây thiệt hại thực tế cho Người Sử Dụng Dịch Vụ thì Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim và Ban quản trị sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Người Sử Dụng Dịch Vụ căn cứ trên thiệt hại thực tế xảy ra trong phạm vi nghĩa vụ của mình hoặc liên đới bồi thường trong trường hợp do lỗi của cả hai Bên.
VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA THÀNH VIÊN
Thông Tin Cá Nhân là thông tin của Thành Viên mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ để đăng ký tài khoản sử dụng trên website nhanh.vn và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán tiền hàng thu hộ.
1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên
Ban quản trịcam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên website nhanh.vn sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau:
- Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ;
- Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền hàng thu hộ.
Ban quản trịcam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Thành Viên bằng chính sách bảo mật thông tin được quy định tại Quy chế này, bao gồm những nội dung như dưới đây:
a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 
- Ban quản trịcó thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên website nhanh.vn và các đối tác của nhanh.vn, bao gồm số trang Thành Viên xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website nhanh.vn. Ngoài ra, Ban quản trị sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành Viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào website nhanh.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,...
- Ban quản trịthực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
b. Phạm vi sử dụng thông tin
- Thực hiện dịch vụ vận chuyển trên website nhanh.vn và thanh toán online trên cổng thanh toán baokim.vn;
- Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba;
- Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất trên website nhanh.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh bảo….. Ngoài ra, Thành Viên có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của nhanh.vn.
- Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website nhanh.vn trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành Viên khác website nhanh.vn (nếu có).
- Trong một số trường hợp, Ban quản trịcó thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Thành Viên sẽ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Thành Viên vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án.
c. Thời gian lưu trữ thông tin 
Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website nhanhvn trong suốt thời gian là Thành Viên và/hoặc Thành Viên yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website nhanh.vn tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website nhanh.vn.
d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
- Ban quản trị;
- Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim;
- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ;
- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website nhanh.vn;
- Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;
- Công ty nghiên cứu thị trường;
- Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán; 
- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành Viên.
e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam. Địa chỉ: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt nam. Số điện thoại: 047 309 9966; Email: contact@nhanh.vn. 
f. Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình hoặc liên lạc theo thông tin tại mục e với Công ty. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên webiste nhanh.vn để đảm bảo Công ty, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.
g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế này 
Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin đã đăng tải trên website nhanh.vn. Ban quản trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Thành Viên đã đăng tải.
Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt. Ban quản trịsẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau:
Bước 1: Thành Viên khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình với Ban quản trịbằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên nhanh.vn hoặc liên hệ vào số điện thoại 047 309 9966 (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
Bước 2: Ban quản trịsẽ chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người  khiếu nại, Ban quản trịsẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.
h. Thừa nhận và chấp nhận
Bằng hình thức trao đổi với Ban quản trịvà/hoặc sử dụng các dịch vụ trên website nhanh.vn, Thành Viên đồng ý rằng: Thành Viên đã đọc và hiệu nội dung của quy định này và đồng ý để Ban quản trịnam thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được mô tả trong quy định này. 
Ban quản trịcó quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên website nhanh.vn và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 6 kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên website nhanh.vn. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website nhanh.vn sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên website nhanh.vn, đồng nghĩa với việc Thành Viên đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.
VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU
1. Quy định về đăng tin
a. Quy định về tài khoản
a.1 Tên tài khoản: 
­ Nghiêm cấm các tài khoản giả danh Ban quản trị như: Adminnhanh.vn, Admin, webmaster hay bất kỳ tên khác nhằm giả dạng Ban Quản trị website nhanh.vn.
­ Các tài khoản dùng tên các chính trị gia Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca…., tên theo kiểu chữ số, ký tự lạ.
­ Các tài khoản có tên dễ gây nhầm lẫn, kích động hay tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
a.2 Hình ảnh đại điện: 
­ Không được sử dụng logo của Website nhanh.vn để đặt làm hình đại diện của Thành Viên.
­ Không được sử dụng các hình ảnh khiêu dâm, hình ảnh tuyên truyền chính trị, tôn giáo, các hình ảnh không thuộc phạm vi sở hữu của Thành Viên hoặc vi phạm bản quyền hoặc các hình ảnh trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
a.3 Thông tin liên hệ:
Nghiêm cấm các hành vi cung cấp sai địa chỉ liên hệ bao gồm: tên người liên lạc, số điện thoại, địa chỉ, email hoặc dẫn link tới các website, email không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Thành Viên nhằm bất kỳ mục đích nào.
b. Quy định về nội dung:
Quy định về tiêu đề:
­ Tiêu đề là tiếng Việt chuẩn, có dấu, tối thiểu 20 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau: ", / , [, ] , -, _, $, #, &, *, @, !.
­ Các từ của tiêu đề phải được phân biệt bằng dấu cách, không để chữ bị dính vào nhau và có ý nghĩa.
­ Nội dung của tiêu đề phải thể hiện được đúng hàng hóa, dịch vụ cần đăng tải. Nội dung của tiêu đề không được có từ ngữ nhằm kích động, tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Quy định về  mô tả:
­ Nội dung của mô tả không được giống với nội dung của tiêu đề.
­ Nội dung của mô tả là tiếng Việt chuẩn, có dấu, tối thiểu 200 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau:  / , [, ] , _, $, #, &, *, @,!.
­ Mô tả cần khái quát được đặc điểm của , không được quá sơ sài hoặc cung cấp các thông tin sai lệch khiến người khác hiểu nhầm.
­ Phải điền đầy đủ tất cả các thông tin theo các trường có sẵn trên website nhanh.vn.
­ Nội dung của mô tả phải thể hiện được đúng hàng hóa, dịch vụ cần đăng tải. Nội dung của tiêu đề không được có từ ngữ nhằm kích động, tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
c. Quy định về ngôn ngữ:
­ Ngôn ngữ được phép sử dụng là Tiếng Việt
­ Khi sử dụng Tiếng Việt, không được phép sử dụng các từ viết tắt hoặc các từ ngữ không thuần Việt gây khó hiểu cho Người đọc.
2. Danh mục hàng hóa/dịch vụ cấm kinh doanh và cấm đăng tải trên website nhanh.vn
a. Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh và cấm đăng tải trên website nhanh.vn
- Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
- Rượu các loại;
- Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
- Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
- Các chất ma túy;
- Hóa chất Bảng 1, trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền cho những mục đích đặc biệt như nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học; tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia thứ ba.
- Hóa chất Bảng 2, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước;
- Hóa chất Bảng 3, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu hóa chất Bảng 3 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học mà không có giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia này;
- Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;
- Các loại pháo;
- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử);
- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
- Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người;
- Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
- Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
- Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
- Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
- Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường;
- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amphibole;
- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
­ Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em;
­ Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức;
­ Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
­ Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời
­ Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời;
­ Các hàng hóa và dịch vụ kinh doanh khác bị hạn chế và cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
b. Đối với các hàng hóa/dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chỉ được đăng tải dịch vụ khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản trị và biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin
Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin trên website nhanh.vn là sử dụng các biện pháp công nghệ-kỹ thuật tích hợp các tính năng giúp kiểm soát thông tin trên website nhanh.vn tự động, nhanh chóng và chính xác. Theo đó, Ban quản trị website nhanh.vn xây dựng danh sách các từ khóa bị cấm đăng tải trên website nhanh.vn (gọi tắt là “Black list”), khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đăng tải tin có từ khóa nằm trong Black list thì tin đó sẽ được cho vào chuyên mục vi phạm để Ban quản trị xóa ngay khi kiểm duyệt. Ngoài ra, tin đăng tải trên website nhanh.vn sẽ được kiểm duyệt bởi đội ngũ quản trị nội dung, tin có chứa nội dung vi phạm sẽ được đội ngũ quản trị nội dung xóa ngay khi duyệt mà không cần thông báo tới Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
Đối với tin đăng tải liên quan đến hàng hóa/dịch vụ cấm kinh doanh: Sau khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đăng tải hàng hóa, dịch vụ vi phạm thì Ban quản trị website nhanh.vn có quyền lập tức xóa bỏ hoặc yêu cầu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ gỡ bỏ ngay lập tức khi phát hiện và gửi thông báo cảnh cáo tới Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Nếu vi phạm quá 3 lần mà không khắc phục hoặc dừng hành vi vi phạm thì Ban quản trị website nhanh.vn sẽ xóa tài khoản đăng nhập của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. 
Đối với tin đăng tải liên quan đến các hàng hóa/dịch vụ bị hạn chế kinh doạnh hoặc kinh doanh có điều kiện thì Thành Viên phải cung cấp hoặc/và cam kết cung cấp các giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đủ điều kiện kinh doanh khi đăng bán hàng hóa/dịch vụ trên website nhanh.vn. Nếu không cung cấp giấy tờ và tài liệu chứng minh thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Ban quản trị yêu cầu cung cấp mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ không cung cấp thì Ban quản trị có quyền từ chối duyệt tin hoặc/và xóa tin đã đăng tải.
Đối với tên tài khoản hoặc/và hình ảnh hoặc/và tiêu đề hoặc/và mô tả không đúng với quy định đăng tin của Quy chế này thì Ban quản trị ngay lập tức sẽ xóa hoặc/và gửi thông báo đến Thành Viên khi phát hiện hoặc nhận được thông báo từ bên thứ ba.
VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT
Ban quản trịcam kết: bằng sự cố gắng và nỗ lực tốt nhất của mình đảm bảo hệ thống kỹ thuật của website nhanh.vn sẽ hoạt động ổn định và an toàn. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Công ty, Ban quản trịsẽ ngay lập tức sẽ áp dụng các biện pháp tối ưu và tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho Thành Viên.
Khi thực hiện và sử dụng dịch vụ trên website nhanh.vn, các Thành Viên phải thực hiện và tuân thủ theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn  
Ban quản trịcam kết xử lý hoặc/và phối hợp tích cực với bên thứ ba để xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên website nhanh.vn trong thời hạn 72(bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của Thành Viên. 
Khi xảy ra lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc lỗi khách quan khác, Thành Viên có thể liên hệ trực tiếp với Ban quản trịqua 3 hình thức: gọi vào số điện thoại 047 309 9966, chat online trên website nhanh.vn hoặc gửi email tới contact@nhanh.vn để được hỗ trợ kịp thời và nhanh nhất.
Ban quản trịsẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Ban quản trịkhông nhận được thông báo về việc phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm từ Thành Viên và/hoặc  lỗi khác không phải do Ban quản trịgây ra.
IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ
1. Quyền của Ban quản trị
- Sử dụng các biện pháp ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng của Thành Viên nếu như Thành Viên có bất kỳ hành động gây hại đến website hoặc vi phạm quy định của Quy chế này mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Thành Viên.
- Từ chối xác nhận tài khoản trên website nhanh.vn của những Thành Viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành Viên.
- Cung cấp thông tin cá nhân cho những cá nhân/tổ chức được quy định tại chương VI.1.d của Quy chế này.
- Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định về dịch vụ và hoạt động trên website nhanh.vn theo từng thời điểm.
- Đàm phán và ký kết Hợp đồng dịch vụvới các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Người Sử Dụng Dịch Vụ.
- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Quy chế này.
2. Trách nhiệm của Ban quản trị
- Lưu trữ thông tin đăng ký của Thành Viên tham gia mở tài khoản trên website nhanh.vn và thường xuyên cập nhập những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
- Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn giao dịch và các thông tin cá nhân của Thành Viên.
- Phối hợp và hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người Sử Dụng Dịch Vụ.
- Hỗ trợ và cung cấp các thông tin theo đề xuất của cơ quan nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật của Thành Viên.
- Đối soát cước phí dịch vụ, tiền hàng thu hộ và xuất hóa đơn cước phí dịch vụ vận chuyển cho Người Sử Dụng Dịch Vụ.
- Tuân thủ các quy định tại Điều 36 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
- Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 39 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
- Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin dịch vụ, bán hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BTC.
- Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các loại hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
- Yêu cầu người bán các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN
1. Quyền của Thành Viên
a. Người Sử Dụng Dịch Vụ
- Được đảm bảo bí mật và an toàn hàng hóa theo quy định của pháp luật.
- Được quyền khiếu nại trong trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết về cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát theo quy định của Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết giữa Ban quản trịvà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và quy định trong vận đơn.
- Được Ban quản trị hỗ trợ khi sử dụng dịch vụ vận chuyển, hỗ trợ giải quyết khiếu nại và các vấn đề khác liên quan tới dịch vụ vận chuyển trên website nhanh.vn.
- Được bồi thường thiệt hại về vận chất khi cung ứng dịch vụ vận chuyển cho Người Sử Dụng Dịch Vụ theo quy định trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký với Ban quản trịvà quy định của pháp luật
- Đóng góp ý kiến về các chính sách, quy định và dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ vận chuyển với Ban quản trị.
- Và các quyền khác theo quy định của Quý chế này và quy định của pháp luật.
b. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
- Kiểm tra nội dung bưu gửi của Người Sử Dụng Dịch Vụ khi nhận bưu gửi.
- Từ chối cung ứng dịch vụ bưu chính đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa không đáp O

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng: 0541000335756

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank - Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến