Danh sách 558 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Nghệ An (phần 3)

01/02/2019

Xem phần 2 tại đây

Danh sách 558 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Nghệ An, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng viettel post

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

301

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Nghĩa Xuân

976148880

Xóm Liên Xuân, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp

302

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Tam Hợp

2383888469

Xóm Tân Mùng, Xã Tam Hợp, Huyện Quỳ Hợp

303

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Thọ Hợp

2383883611

Xóm Thọ Sơn, Xã Thọ Hợp, Huyện Quỳ Hợp

304

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Văn Lợi A

943878120

Xóm Xuân Lợi, Xã Văn Lợi, Huyện Quỳ Hợp

305

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Văn Lợi B

1244372155

Xóm Văn Giai, Xã Văn Lợi, Huyện Quỳ Hợp

306

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Yên Hợp

919171276

Xóm Thái Lão, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp

307

Huyện Quỳnh Lưu

Bưu cục cấp 2 Quỳnh Lưu

2383864101

Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu

308

Huyện Quỳnh Lưu

Bưu cục cấp 3 BC KHL Quỳnh Lưu

2383864343

Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu

309

Huyện Quỳnh Lưu

Bưu cục cấp 3 Chợ Ngò

2383865601

Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu

310

Huyện Quỳnh Lưu

Bưu cục cấp 3 Chợ Tuần

917211545

Xóm 17 Hưng Tân, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu

311

Huyện Quỳnh Lưu

Bưu cục cấp 3 Quỳnh Đôi

914606676

Xóm 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu

312

Huyện Quỳnh Lưu

Bưu cục cấp 3 Quỳnh Lương

911660333

Xóm 2, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu

313

Huyện Quỳnh Lưu

Bưu cục cấp 3 Quỳnh Thuận

1258274921

Xóm 5, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu

314

Huyện Quỳnh Lưu

Bưu cục cấp 3 Thạch Văn

2383646402

Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu

315

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX An Hòa

963538767

Xóm 8 Quyết Thắng, Xã An Hoà, Huyện Quỳnh Lưu

316

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Ngọc Sơn

1255541876

Xóm 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu

317

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Bá

911808171

Xóm Liên Minh, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu

318

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Bảng

1205987420

Xóm 1 Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu

319

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Diện

1267209551

Xóm Đồng Văn, Xã Quỳnh Diên, Huyện Quỳnh Lưu

320

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Giang

1258274917

Xóm Đồng Tâm, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu

321

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Hậu

943126366

Xóm 8 Thượng Hùng, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu

322

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Qùynh Hoa

948978074

Xóm 4, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu

323

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Hưng

1267209700

Xóm 6, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu

324

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Lâm

1678520789

Xóm Vinh Hoa, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu

325

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Long

886081570

Xóm Phú Liên, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu

326

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Minh

947363379

Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu

327

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Mỹ

949124573

Xóm Thọ Ninh, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu

328

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Nghĩa

886383376

Xóm 4, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu

329

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Ngọc

915159204

Xóm 5, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu

330

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Tam

911183850

Xóm 3a, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu

331

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Tân

948236567

Xóm 5, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu

332

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Thạch

942361318

Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu

333

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Thanh

912187868

Xóm 8, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu

334

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Thắng

1293177233

Xóm 9 Tiến Thành, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu

335

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Thọ

1275021456

Xóm Thọ Tiến, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu

336

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Thuận

917005260

Xóm Phú Thịnh, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu

337

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Quỳnh Văn

965253178

Xóm 14, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu

338

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Qùynh Yên

943180830

Xóm 10 Yên Đông, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu

339

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Sơn Hải

886086465

Xóm 7, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu

340

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Tân Sơn

977460234

Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu

341

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Tân Thắng

1232857222

Xóm 26/3 Bến Nghé, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu

342

Huyện Quỳnh Lưu

Điểm BĐVHX Tiến Thủy

1272389991

Xóm 2 Phong Tiến, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu

343

Huyện Tân Kỳ

Bưu cục cấp 2 Tân Kỳ

2383882144

Khối 8, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ

344

Huyện Tân Kỳ

Bưu cục cấp 3 BC Cấp 3 Lạt

2383882300

Khối 7, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ

345

Huyện Tân Kỳ

Bưu cục cấp 3 Nghĩa Hợp

1233511966

Xóm 2, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ

346

Huyện Tân Kỳ

Bưu cục cấp 3 Tân An

2383978116

Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ

347

Huyện Tân Kỳ

Bưu cục cấp 3 Tân Phú

2383887501

Xóm Vật Tư, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ

348

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Câù Trôi

1295397113

Xóm Kỳ Nam 12, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ

349

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Đồng Thờ

2383977358

Xóm 1đồng Thờ, Xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ

350

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Đồng Văn

943114108

Xóm Vĩnh Đồng, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ

351

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Giai Xuân

917820303

Xóm Xuân Tiến, Xã Giai Xuân, Huyện Tân Kỳ

352

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Hương Sơn

1252841567

Xóm Trung Mỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Tân Kỳ

353

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Kỳ Sơn

947349887

Xóm Động, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ

354

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Kỳ Tân

917818492

Xóm 5 Tân Sơn, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ

355

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Nghĩa Bình

1245467678

Xóm 6, Xã Nghĩa Bình, Huyện Tân Kỳ

356

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Nghĩa Dũng

943105797

Xóm 6 Cột Cờ, Xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ

357

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Nghĩa Đồng

916276353

Xóm 12, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ

358

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Nghĩa Hành

947134177

Xóm Nghĩa Trung 3, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ

359

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Nghĩa Hoàn

1253433908

Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ

360

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Nghĩa Hợp

1662400117

Xóm 4, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ

361

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Nghiã Phúc

913525378

Xóm Trung Tâm, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ

362

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Nghĩa Thái

915845061

Xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ

363

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Phú Sơn

914133676

Xóm Bắc Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Tân Kỳ

364

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Tân An

1234208936

Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ

365

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Tân Hợp

915214656

Xóm Yên Hoà, Xã Tân Hợp, Huyện Tân Kỳ

366

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Tân Kỳ

946151315

Khối 2, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ

367

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Tân Long

989350846

Xóm Tân Thắng, Xã Tân Long, Huyện Tân Kỳ

368

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Tân Phú

1234171191

Xóm Thống Nhất, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ

369

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Tân Xuân

1233528742

Xóm Xuân Phú, Xã Tân Xuân, Huyện Tân Kỳ

370

Huyện Tân Kỳ

Điểm BĐVHX Tiên Kỳ

1274725282

Xóm Kẻ Giếng, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ

371

Huyện Tân Kỳ

Kiốt bưu điện Đồng Lau

2383975101

Xóm Tân Lập, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ

372

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 2 Thanh Chương

2383823960

Khối 9, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương

373

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Ba Bến

949791067

Thôn 9, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương

374

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 BC KHL Thanh Chương

2383823960

Khối 9, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương

375

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Chợ Chùa

2383937101

Thôn Liên Chung, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương

376

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Chợ Cồn

943068799

Xóm 12, Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương

377

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Chợ Giăng

2383823129

Thôn 12, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương

378

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Chợ Rạng

1277643678

Xóm Trường Minh (xóm2), Xã Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương

379

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Chợ Rộ

2383935601

Xóm Kim Tiến, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương

380

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Đại Đồng

 

Xóm 5, Xã Thanh Tường, Huyện Thanh Chương

381

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Hạnh Lâm

946009587

Thôn 1, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương

382

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Nguyệt Bổng

917475699

Xóm 9, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương

383

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Phuống

2383938101

Xóm 1 Tiên cầu, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương

384

Huyện Thanh Chương

Bưu cục cấp 3 Rào Gang

2383828183

Xóm Văn Ngọc, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương

385

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Cát Văn

917009292

Xóm 1, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương

386

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Dùng

2383931792

Khối 9, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương

387

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Đồng Văn

982373942

Xóm Luân Phượng, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương

388

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Hạnh Lâm

886077793

Thôn 4, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương

389

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Ngọc Sơn

917818534

Xóm 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương

390

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Phong Thịnh

1255175547

Thôn Trung Thành, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương

391

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh An

912180567

Thôn 9, Xã Thanh An, Huyện Thanh Chương

392

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Chi

886115250

Xóm Kỳ Chu, Xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương

393

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Dương

917820003

Xóm 7, Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương

394

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Đồng

1274472989

Xóm 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương

395

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Đức

915259348

Thôn 1 Đức Dương, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương

396

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Giang

988806140

Xóm 2 Tiên cầu, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương

397

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Hà

2383935656

Xóm 5, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương

398

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Hòa

917817960

Thôn Hoà Thịnh, Xã Thanh Hoà, Huyện Thanh Chương

399

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Hưng

982300526

Xóm Thanh Quang (xóm5), Xã Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương

400

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Hương

934497385

Thôn 3, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Chương

Xem phần 4 tại đây

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương