Danh sách 558 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Nghệ An (phần 2)

01/02/2019

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 558 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Nghệ An, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

171

Huyện Nam Đàn

Bưu cục cấp 3 Nam Nghĩa

2383755101

Xóm 5, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn

172

Huyện Nam Đàn

Bưu cục cấp 3 Xuân Hòa

2383921731

Xóm 1, Xã Xuân Hoà, Huyện Nam Đàn

173

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Hồng Long

917818683

Xóm Nam Ngọc, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn

174

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Hùng Tiến

989887466

Xóm Tiến Tiến, Xã Hùng Tiến, Huyện Nam Đàn

175

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Khánh Sơn

1642422079

Xóm 9a, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn

176

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Kim Liên

917150219

Xóm Hồng Sơn 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn

177

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Anh

1672754782

Xóm 1, Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn

178

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Cát

917817786

Xóm Đồng Chăm, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn

179

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Cường

979255914

Xóm 1, Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn

180

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Hưng

919217186

Xóm 3, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn

181

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Kim

988085457

Xóm Hạ Trung, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn

182

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Lĩnh

977874196

Xóm 5, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn

183

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Lộc

1696367424

Xóm 6, Xã Nam Lộc, Huyện Nam Đàn

184

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Nghĩa

945141207

Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn

185

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Phúc

1267191725

Xóm 2, Xã Nam Phúc, Huyện Nam Đàn

186

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Tân

1267189675

Xóm 5, Xã Nam Tân, Huyện Nam Đàn

187

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Thái

917276986

Xóm 1, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn

188

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Thanh

917040737

Xóm 7a, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn

189

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Thượng

917336064

Xóm 2, Xã Nam Thượng, Huyện Nam Đàn

190

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Trung

979700724

Xóm 6, Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn

191

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Nam Xuân

944053182

Xóm 7, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn

192

Huyện Nam Đàn

Điểm BĐVHX Xuân Lâm

947417150

Xóm 1, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn

193

Huyện Nghi Lộc

Bưu cục cấp 2 Nghi Lộc

2383613128

Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc

194

Huyện Nghi Lộc

Bưu cục cấp 3 BC KHL Nghi Lộc

2383613128

Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc

195

Huyện Nghi Lộc

Bưu cục cấp 3 Cửa Hội

946501975

Xóm Xuân Trang, Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc

196

Huyện Nghi Lộc

Bưu cục cấp 3 Nam Cấm

2383861307

Xóm 1, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc

197

Huyện Nghi Lộc

Bưu cục cấp 3 Nghi Mỹ

2383612101

Xóm 10, Xã Nghi Mỹ, Huyện Nghi Lộc

198

Huyện Nghi Lộc

Bưu cục cấp 3 Nghi Thạch

2383792157

Xóm 1(Xuân Lạc), Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc

199

Huyện Nghi Lộc

Bưu cục cấp 3 Nghi Thái

2383616101

Xóm Thái Thịnh, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc

200

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Công Bắc

962866069

Xóm 4, Xã Nghi Công Bắc, Huyện Nghi Lộc

201

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Công Nam

917818759

Xóm 8, Xã Nghi Công Nam, Huyện Nghi Lộc

202

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Diên

947147188

Xóm 7, Xã Nghi Diên, Huyện Nghi Lộc

203

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Đồng

975470466

Xóm 7, Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc

204

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Hoa

949770685

Xóm 10 Hoa Tây, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc

205

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Hợp

977676049

Xóm 5, Xã Nghi Hợp, Huyện Nghi Lộc

206

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Hưng

1667877205

Xóm 13, Xã Nghi Hưng, Huyện Nghi Lộc

207

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Khánh

905158453

Xóm Khánh Tiến, Xã Nghi Khánh, Huyện Nghi Lộc

208

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Kiều

944040669

Xóm 10 A, Xã Nghi Kiều, Huyện Nghi Lộc

209

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Lâm

913555134

Xóm 10 Nam Sơn, Xã Nghi Lâm, Huyện Nghi Lộc

210

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Long

944034466

Xóm 8, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc

211

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Phong

1632515983

Xóm Phong Phú, Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc

212

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Phương

978072805

Xóm 6, Xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc

213

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Quang

916491387

Xóm Thành Vinh 2, Xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc

214

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Thạch

917741777

Xóm 6(Xuân Hoà), Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc

215

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Thái

911170848

Xóm Thái Sơn, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc

216

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Thiết

972048928

Xóm Đông, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc

217

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Thịnh

1644905775

Xóm 14, Xã Nghi Thịnh, Huyện Nghi Lộc

218

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Thuận

917818856

Xóm 10, Xã Nghi Thuận, Huyện Nghi Lộc

219

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Tiến

917818976

Xóm 7, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc

220

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Trung

1232006493

Xóm 9, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc

221

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Trường

962221094

Xóm 6, Xã Nghi Trường , Huyện Nghi Lộc

222

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Vạn

917818977

Xóm 3, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc

223

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Văn

942593709

Xóm 6, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc

224

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Xá

942645884

Xóm 2, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc

225

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Nghi Yên

943034226

Xóm 7 Trung Sơn, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc

226

Huyện Nghi Lộc

Điểm BĐVHX Phúc Thọ

916446978

Xóm 7, Xã Phúc Thọ, Huyện Nghi Lộc

227

Huyện Nghĩa Đàn

Bưu cục cấp 2 NGHĨA ĐÀN

2383819868

Khối Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn

228

Huyện Nghĩa Đàn

Bưu cục cấp 3 BC KHL Nghĩa Đàn

2383962963

Khối Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn

229

Huyện Nghĩa Đàn

Bưu cục cấp 3 Bưu Cục 1/5

975837987

Khối Tân Hiếu, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn

230

Huyện Nghĩa Đàn

Bưu cục cấp 3 Nghĩa An

1252849715

Xóm 8, Xã Nghĩa An, Huyện Nghĩa Đàn

231

Huyện Nghĩa Đàn

Bưu cục cấp 3 Nghĩa Hiếu

1257076564

Xóm Lê Lai, Xã Nghĩa Hiếu, Huyện Nghĩa Đàn

232

Huyện Nghĩa Đàn

Bưu cục cấp 3 Nghĩa Lâm

919887555

Xóm 6 Làng Da, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Nghĩa Đàn

233

Huyện Nghĩa Đàn

Bưu cục cấp 3 Nghĩa Minh

912932076

Xóm 9, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Đàn

234

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Bình

979501214

Xóm Bình Lâm, Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Đàn

235

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Đàn

917969567

Khối Tân Mai, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn

236

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Đức

916322765

Xóm 3, Xã Nghĩa Đức, Huyện Nghĩa Đàn

237

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Hiếu

915223089

Xóm Lê Lai, Xã Nghĩa Hiếu, Huyện Nghĩa Đàn

238

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Hội

916322707

Xóm Khe Bai, Xã Nghĩa Hội, Huyện Nghĩa Đàn

239

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Hồng

 

Xóm Hồng Tiến, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Đàn

240

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng

917818643

Xóm 6 Lam Hồng, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Nghĩa Đàn

241

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Khánh

948726812

Xóm Hồng Khánh, Xã Nghĩa Khánh, Huyện Nghĩa Đàn

242

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Lạc

1689963295

Xóm Mẻn, Xã Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Đàn

243

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Liên

974233437

Xóm Hiệp 2, Xã Nghĩa Liên, Huyện Nghĩa Đàn

244

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Long

1663874994

Xóm 6 Nam Long, Xã Nghĩa Long, Huyện Nghĩa Đàn

245

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Lộc

1252482140

Xóm Thọ Lộc, Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn

246

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi

1257591626

Xóm Ngọc Hưng, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Đàn

247

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Mai

916334482

Xóm 3a, Xã Nghĩa Mai, Huyện Nghĩa Đàn

248

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Phú

916325350

Xóm Phú Lộc, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Đàn

249

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Tân

1235291397

Xóm Quán Mít, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Đàn

250

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng

917818639

Xóm 4, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Đàn

251

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Thịnh

1693158332

Xóm 9, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Đàn

252

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Thọ

944700521

Xóm Trống, Xã Nghĩa Thọ, Huyện Nghĩa Đàn

253

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung

 

Xóm 6 Ấp Đon, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn

254

Huyện Nghĩa Đàn

Điểm BĐVHX Nghĩa Yên

948119333

Làng Chong, Xã Nghĩa Yên, Huyện Nghĩa Đàn

255

Huyện Quế Phong

Bưu cục cấp 2 Quế Phong

2383885292

Khối 8, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong

256

Huyện Quế Phong

Bưu cục cấp 3 Phú Phương

915809967

Xóm Lâm Trường 1+2+3, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong

257

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Cắm muộn

1255678295

Bản Mòng 1, Xã Căm Muộn, Huyện Quế Phong

258

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Châu Kim

974352860

Bản Kim Khê, Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong

259

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Châu Thôn

943158169

Bản Mờ, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong

260

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Đồng Văn

1278238890

Bản Đồng Mới, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong

261

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Hạnh Dịch

942403927

Bản Chiềng, Xã Hạnh Dịch, Huyện Quế Phong

262

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Mường Nọc

944018445

Bản Na Phày, Xã Mường Noọc, Huyện Quế Phong

263

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Quang Phong

1236427180

Bản Hủa Khố, Xã Quang Phong, Huyện Quế Phong

264

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Quế Sơn

948878855

Xóm Phong Quang, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong

265

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Thông Thụ

1679010611

Bản Lốc, Xã Thông Thụ, Huyện Quế Phong

266

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Tiền Phong

 

Bản Phạm 1+2+3, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong

267

Huyện Quế Phong

Điểm BĐVHX Tri Lễ

915442061

Bản Tà Pàn, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong

268

Huyện Quỳ Châu

Bưu cục cấp 2 Quỳ Châu

2383884101

Khối 2, Thị Trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu

269

Huyện Quỳ Châu

Bưu cục cấp 3 Châu Bình

2383889101

Xóm 3/4, Xã Châu Bình, Huyện Quỳ Châu

270

Huyện Quỳ Châu

Bưu cục cấp 3 Đò Ham

2383890101

Bản Lâm Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu

271

Huyện Quỳ Châu

Bưu cục cấp 3 Tạ Chum

943181202

Bản Minh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu

272

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Bình

943181139

Xóm 3/2, Xã Châu Bình, Huyện Quỳ Châu

273

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Bính

1296919203

Bản Hạt, Xã Châu Bính, Huyện Quỳ Châu

274

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Hạnh

917977283

Bản Tân Hương, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu

275

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Hoàn

915069613

Bản Nật Trên, Xã Châu Hoàn, Huyện Quỳ Châu

276

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Hôị

967575658

Bản Hội 1, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu

277

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Nga

1253458590

Bản Thanh Sơn, Xã Châu Nga, Huyện Quỳ Châu

278

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Phong

886471601

Bản Xóm Mới, Xã Châu Phong, Huyện Quỳ Châu

279

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Thắng

1295102570

Bản Xóm Mới, Xã Châu Thắng, Huyện Quỳ Châu

280

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Thuận

941170787

Bản Piu, Xã Châu Thuận, Huyện Quỳ Châu

281

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Châu Tiến

 

Bản Hạnh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu

282

Huyện Quỳ Châu

Điểm BĐVHX Diên Lãm

911035451

Bản Chao, Xã Diên Lãm, Huyện Quỳ Châu

283

Huyện Quỳ Hợp

Bưu cục cấp 2 Quỳ Hợp

2383883101

Khối Đông Hồ, Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp

284

Huyện Quỳ Hợp

Bưu cục cấp 3 Đồng Nại

2383883373

Xóm Đồng Nại, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp

285

Huyện Quỳ Hợp

Bưu cục cấp 3 Quán Dinh

2383888400

Xóm Dinh, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp

286

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

946890247

Bản Mánh, Xã Bắc Sơn, Huyện Quỳ Hợp

287

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Châu Cường

1659118204

Xóm Bản Thắm, Xã Châu Cường, Huyện Quỳ Hợp

288

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Châu Đình

2383883612

Bản Hầm, Xã Châu Đình, Huyện Quỳ Hợp

289

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Châu Hồng

947603256

Xóm Na Hiêng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp

290

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Châu Lộc

946798299

Xóm Cầu Đá, Xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp

291

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Châu Lý

944197373

Xóm Bản Cồn, Xã Châu Lý, Huyện Quỳ Hợp

292

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Châu Quang

23833883775

Xóm Quang Minh, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp

293

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Châu Thái

1649745924

Xóm Bản Tiệng, Xã Châu Thái, Huyện Quỳ Hợp

294

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Châu Thành

1698737267

Xóm Trung Thành, Xã Châu Thành, Huyện Quỳ Hợp

295

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Châu Tiến

949538612

Xóm Bản Mới, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Hợp

296

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Đồng Hợp

983854264

Xóm Hợp Thuận, Xã Đồng Hợp, Huyện Quỳ Hợp

297

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Hạ Sơn

1672685434

Xóm Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp

298

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Liên Hợp

1645224461

Xóm 2, Xã Liên Hợp, Huyện Quỳ Hợp

299

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Minh Hợp

1274746866

Xóm Minh Trung, Xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp

300

Huyện Quỳ Hợp

Điểm BĐVHX Nam Sơn

945549641

Xóm Bản Tăng, Xã Nam Sơn, Huyện Quỳ Hợp

Xem phần 3 tại đây

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương