Danh sách 285 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thái Bình (phần 2)

14/02/2019

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 285 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thái Bình, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

Tạo đơn ngay tại đây!

mien_phi_dang_ky_1

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

101

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Quốc Tuấn

916365216

Thôn Thụy Lũng Nam, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương

102

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Quyết Tiến

916985298

Thôn Trung Tiến, Xã Quyết Tiến, Huyện Kiến Xương

103

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Thanh Tân

968016783

Thôn An Cơ Bắc, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương

104

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Thượng Hiền

915610889

Thôn Trung Quý, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương

105

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Trà Giang

948952883

Thôn Thuyền Định, Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương

106

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Vũ An

979698029

Thôn Đô Lương, Xã Vũ An, Huyện Kiến Xương

107

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Vũ Bình

972652189

Thôn Mộ Đạo 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương

108

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Vũ Công

1243945996

Thôn Trà Vi Nam, Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương

109

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Vũ Hòa

2273528237

Thôn 3, Xã Vũ Hoà, Huyện Kiến Xương

110

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Vũ Ninh

2273822238

Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương

111

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Vũ Sơn

2273545747

Thôn Đại Du, Xã Vũ Sơn, Huyện Kiến Xương

112

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Vũ Tây

2273535469

Thôn Bình Sơn, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương

113

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Vũ Trung

2273822236

Thôn 5b, Xã Vũ Trung, Huyện Kiến Xương

114

Huyện Quỳnh Phụ

Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Quỳnh Phụ

2273863261

Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ

115

Huyện Quỳnh Phụ

Bưu cục cấp 3 Bến Hiệp

2273863431

Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ

116

Huyện Quỳnh Phụ

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Quỳnh Lang

2273863261

Thôn Bương Thượng, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ

117

Huyện Quỳnh Phụ

Bưu cục cấp 3 Cầu Vật

2273865002

Thôn Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ

118

Huyện Quỳnh Phụ

Bưu cục cấp 3 Chợ Hới

2273923394

Thôn Trình Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ

119

Huyện Quỳnh Phụ

Bưu cục cấp 3 Chợ Mụa

2273864002

Thôn Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ

120

Huyện Quỳnh Phụ

Bưu cục cấp 3 Tư Môi

2273867017

Thôn An Bài, Thị Trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ

121

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Ấp

915528199

Thôn Xuân Lai, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ

122

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Cầu

2273864103

Thôn Trung Châu Tây, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ

123

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Dục

916867063

Thôn An Mỹ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ

124

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Hiệp

1253216289

Thôn Nguyên Xá, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ

125

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Khê

912919468

Thôn Lộng Khê 1, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ

126

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Lễ

978345686

Thôn Đào Động, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ

127

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Mỹ

949149866

Thôn Tô Đê, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ

128

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Ninh

916640557

Thôn Phố Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ

129

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Quý

977707815

Thôn Lai Ổn, Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ

130

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Thái

1245562686

Thôn Hạ, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ

131

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Thanh

977944044

Thôn Đông, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ

132

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Tràng

947459443

Thôn Trung, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ

133

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Vinh

1635256768

Thôn Hương Hòa, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ

134

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX An Vũ

1638360646

Thôn Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ

135

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Đông Hải

912872882

Thôn Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ

136

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Đồng Tiến

917724234

Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ

137

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Bảo

912211362

Thôn Nam Đài, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ

138

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Châu

1664292095

Thôn Hoàng Xá, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ

139

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Hải

945030307

Thôn An Phú, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ

140

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Hoa

916253288

Thôn Bái Trang, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ

141

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Hoàng

1626337956

Thôn Ngõ Mưa, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ

142

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Hội

2273863191

Thôn Nguyên Xá, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ

143

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Hồng

1205535382

Thôn La Vân 1, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ

144

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Hưng

965476242

Thôn Tài Giá, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ

145

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Khê

914282453

Thôn Kỹ Trang, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ

146

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Lâm

1663882119

Thôn Ngọc Tiến, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Phụ

147

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Minh

916662763

Thôn An Ký Trung, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ

148

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Mỹ

1686200811

Thôn Châu Tiến, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ

149

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn

914426568

Thôn Thượng Thọ, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ

150

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Thọ

943637388

Thôn MINH ĐỨC, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ

151

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Trang

912211362

Thôn Khang Ninh, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ

152

Huyện Quỳnh Phụ

Điểm BĐVHX Quỳnh Xá

2273912405

Thôn Xuân La, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ

153

Huyện Thái Thụy

Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Thái Thụy

2273753474

Khu 6, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ

154

Huyện Thái Thụy

Bưu cục cấp 3 Cầu Cau

2273854002

Thôn Văn Hàn Bắc, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thuỵ

155

Huyện Thái Thụy

Bưu cục cấp 3 Chợ Giành

2273856003

Thôn An Định, Xã Thụy Văn, Huyện Thái Thuỵ

156

Huyện Thái Thụy

Bưu cục cấp 3 Chợ Tây

2273729265

Thôn Đoài Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thuỵ

157

Huyện Thái Thụy

Bưu cục cấp 3 Chợ Thượng

2273770480

Thôn Nha Xuyên, Xã Thái Phúc, Huyện Thái Thuỵ

158

Huyện Thái Thụy

Bưu cục cấp 3 Thái Hòa

2273720002

Thôn Tự Các, Xã Thái Hoà, Huyện Thái Thuỵ

159

Huyện Thái Thụy

Bưu cục cấp 3 Thụy Phong

2273855003

Thôn Phong Lẫm, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thuỵ

160

Huyện Thái Thụy

Bưu cục cấp 3 Thụy Xuân

2273859003

Thôn Vạn Xuân Nam, Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thuỵ

161

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Hồng Quỳnh

917288369

Thôn Tây Thuận, Xã Hồng Quỳnh, Huyện Thái Thuỵ

162

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Mỹ Lộc

2273854165

Thôn Cao Mỹ Cổ Lũng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thuỵ

163

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái An

2273854271

Thôn Lễ Thần Nam, Xã Thái An, Huyện Thái Thuỵ

164

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Dương

912858780

Thôn Trần Phú, Xã Thái Dương, Huyện Thái Thuỵ

165

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Đô

917922470

Thôn Nam Duyên, Xã Thái Đô, Huyện Thái Thuỵ

166

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Giang

1627245891

Thôn Phất Lộc Tiến, Xã Thái Giang, Huyện Thái Thuỵ

167

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Hà

948292619

Thôn Đông Hưng, Xã Thái Hà, Huyện Thái Thuỵ

168

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Học

945839638

Thôn Bắc, Xã Thái Học, Huyện Thái Thuỵ

169

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Hồng

916970636

Thôn Vị Dương Đoài, Xã Thái Hồng, Huyện Thái Thuỵ

170

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Nguyên

917922419

Thôn Thanh Lương, Xã Thái Nguyên, Huyện Thái Thuỵ

171

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Sơn

2273770025

Thôn Kim Thành, Xã Thái Sơn, Huyện Thái Thuỵ

172

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Tân

2273854338

Thôn Hồng thái, Xã Thái Tân, Huyện Thái Thuỵ

173

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Thành

915638268

Tiểu Khu Tuân Nghĩa, Xã Thái Thành, Huyện Thái Thuỵ

174

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Thọ

917922347

Thôn Độc Lập, Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thuỵ

175

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Thuần

945422568

Thôn Vị Nguyên, Xã Thái Thuần, Huyện Thái Thuỵ

176

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Thủy

917921895

Thôn Minh Khai, Xã Thái Thủy, Huyện Thái Thuỵ

177

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Thượng

945529359

Điểm BĐVHX Thái Thượng

178

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thái Xuyên

2273854270

Thôn Lũng Đầu, Xã Thái Xuyên, Huyện Thái Thuỵ

179

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy An

977750724

Thôn An Cố̉ Trung, Xã Thụy An, Huyện Thái Thuỵ

180

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Bình

1254598125

Thôn An Ninh, Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thuỵ

181

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Chính

917921735

Thôn Chính, Xã Thụy Chính, Huyện Thái Thuỵ

182

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Dân

1696325185

Thôn An Dân Trên, Xã Thụy Dân, Huyện Thái Thuỵ

183

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Dũng

1267114881

Thôn Diêm Tỉnh, Xã Thụy Dũng, Huyện Thái Thuỵ

184

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Duyên

917921014

Thôn Duyên Trữ, Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thuỵ

185

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Dương

1662622269

Thôn Lai Triều, Xã Thụy Dương, Huyện Thái Thuỵ

186

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thuỵ hà

942022545

Thôn Ngoại Trình, Xã Thụy Hà, Huyện Thái Thuỵ

187

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Hải

1234869184

Thôn Quang Lang Đông, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thuỵ

188

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Hồng

945987616

Thôn Vạn Đồn, Xã Thụy Hồng, Huyện Thái Thuỵ

189

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Hưng

917922408

Thôn Thu Cúc, Xã Thụy Hưng, Huyện Thái Thuỵ

190

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Liên

945822816

Thôn An Lệnh, Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thuỵ

191

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Lương

1267113785

Thôn Hổ Đội 1, Xã Thụy Lương, Huyện Thái Thuỵ

192

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Ninh

2273855128

Thôn Hệ, Xã Thụy Ninh, Huyện Thái Thuỵ

193

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Phúc

917921729

Thôn Ri Phúc, Xã Thụy Phúc, Huyện Thái Thuỵ

194

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Quỳnh

906449576

Thôn Kha Lý, Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thuỵ

195

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Sơn

917921706

Thôn Nhạo Sơn, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thuỵ

196

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Tân

942998638

Thôn Tân An, Xã Thụy Tân, Huyện Thái Thuỵ

197

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Thanh

916539136

Thôn Thanh Do, Xã Thụy Thanh, Huyện Thái Thuỵ

198

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Trình

916976378

Thôn Thôn Đoài, Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thuỵ

199

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Trường

948568409

Thôn Chỉ Bồ, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thuỵ

200

Huyện Thái Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Việt

1275806555

Thôn An Cúc Đông, Xã Thụy Việt, Huyện Thái Thuỵ

201

Huyện Tiền Hải

Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Tiền Hải

2273823678

Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải

202

Huyện Tiền Hải

Bưu cục cấp 3 Đồng Châu

2273824103

Thôn Đồng Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải

203

Huyện Tiền Hải

Bưu cục cấp 3 Hướng Tân

2273681363

Thôn Hướng Tân, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải

204

Huyện Tiền Hải

Bưu cục cấp 3 Kênh Xuyên

2273666111

Thôn Quý Đức, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải

205

Huyện Tiền Hải

Bưu cục cấp 3 Trung Đồng

2273883016

Thôn Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải

206

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX An Ninh

918723445

Thôn Trình Trung Đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải

207

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Bắc Hải

1214104717

Thôn An Phú, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải

208

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Đông Cơ

912570668

Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải (

209

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Đông Hải

2273666100

Thôn Thành Long, Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải

210

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Đông Hoàng

2273824195

Thôn Tân Lạc, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải

211

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Đông Lâm

981029669

Thôn Nho Lâm Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải

212

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Đông Long

2273666101

Thôn Hưng Long Bắc, Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải

213

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Đông Phong

917922905

Thôn Vũ Xá, Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải

214

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Đông Quý

22739683923

Thôn Hải Nhuận, Xã Đông Quý, Huyện Tiền Hải

215

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Đông Trà

2273665197

Thôn Định Cư Đông, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải

216

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Đông Trung

947296938

Thôn Mỹ Đức, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải

217

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Chính

946222978

Thôn Năng Tĩnh, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải

218

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Cường

2273824598

Thôn Đức Cường, Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải

219

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Hải

2273680382

Thôn Trung Lang, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải

220

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Hồng

936653898

Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải

221

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Hưng

943915718

Thôn Lộc Trung, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải

222

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Phú

943915718

Thôn Thúy Lạc, Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải

223

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Thanh

1239863893

Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải

224

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Thanh

1239863893

Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải

225

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Thắng

2273883259

Thôn Nam Đồng Bắc, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải

226

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Nam Thịnh

915623262

Thôn Thiện Tường, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải

227

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Phương Công

973208574

Thôn Cổ Rồng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải

228

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Tây An

2273781174

Thôn Trung Liên, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải (

229

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Tây Giang

1653501558

Thôn Giang Nam, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải

230

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Tây Lương

912779299

Thôn Thượng, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải

231

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Tây Ninh

944944129

Thôn Lạc Thành Bắc, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải

232

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Tây Phong

986602559

Thôn Lưu Phương, Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải

233

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Tây Sơn

947231136

Thôn Đông Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải

234

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Tây Tiến

948560399

Thôn Nguyệt Lũ, Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải

235

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Vân Trường

986602559

Thôn Quân Bắc Đông, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải

236

Huyện Tiền Hải

Điểm BĐVHX Vũ Lăng

914737876

Thôn Trưng Vương, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải

237

Huyện Vũ Thư

Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Vũ THư

2273826201

Khu Minh Tân 1, Thị Trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư

238

Huyện Vũ Thư

Bưu cục cấp 3 Bồng Tiên

2273827001

Thôn Song Thủy, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư

239

Huyện Vũ Thư

Bưu cục cấp 3 Cầu Cọi

2273639731

Thôn Mỹ Am, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư

240

Huyện Vũ Thư

Bưu cục cấp 3 Chợ Búng

2273722001

Bưu cục cấp 3 Chợ Búng

241

Huyện Vũ Thư

Bưu cục cấp 3 Chợ Mễ

2273633263

Thôn Ô Mễ 1, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư

242

Huyện Vũ Thư

Bưu cục cấp 3 Hiệp Hòa

2273722002

Thôn An Để, Xã Hiệp Hoà, Huyện Vũ Thư

243

Huyện Vũ Thư

Bưu cục cấp 3 Tân Đệ

2273825001

Thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư

244

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Bách Thuận

2273635049

Thôn Bách Tính, Xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư

245

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Dũng Nghĩa

2273825233

Thôn Vô Thái, Xã Dũng Nghĩa , Huyện Vũ Thư

246

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Duy Nhất

2273827102

Thôn Minh Hồng, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư

247

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Đồng Thanh

2273624688

Thôn Đồng Đại 1, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư

248

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Hòa Bình

2273826152

Thôn Thống Nhất, Xã Hoà Bình, Huyện Vũ Thư

249

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Hồng Lý

2273624559

Thôn Thượng Hộ Nam, Xã Hồng Lý, Huyện Vũ Thư

250

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Hồng Phong

2273610086

Thôn Phan Xá, Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư

251

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Minh Khai

2273826971

Thôn Hội, Xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư

252

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Minh Lãng

2273612818

Thôn Bùi Xá, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư

253

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Minh Quang

916068338

Thôn La Uyên, Xã Minh Quang, Huyện Vũ Thư

254

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Nguyên Xá

2273826154

Thôn Kiến Xá, Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư

255

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Phúc Thành

2273633070

Thôn Phúc Trung Bắc, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư

256

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Song An

2273826153

Thôn Quý Sơn, Xã Song An, Huyện Vũ Thư

257

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Song Lãng

2273722558

Thôn Phú Mãn, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư (ÐT

258

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Tân Hòa

2273633640

Thôn Đại Đồng, Xã Tân Hoà, Huyện Vũ Thư

259

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Trung An

2273613157

Thôn An Lộc, Xã Trung An, Huyện Vũ Thư

260

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Tự Tân

977985881

Thôn Phú Lễ, Xã Tự Tân, Huyện Vũ Thư (ÐT:

261

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Việt Thuận

2273637117

Thôn Hợp Long, Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư

262

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Vũ Đoài

2273827227

Thôn Đông Đoài Trung, Xã Vũ Đoài, Huyện Vũ Thư

263

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Vũ Vân

22733637007

Thôn Quang Trung, Xã Vũ Vân, Huyện Vũ Thư

264

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Vũ Vinh

2273638277

Thôn Đồng Nhân, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư

265

Huyện Vũ Thư

Điểm BĐVHX Xuân Hòa

2273722136

Thôn Hương, Xã Xuân Hoà, Huyện Vũ Thư (ÐT

266

Thành phố Thái Bình

Bưu cục cấp 1 GD THÁI BÌNH

2273838643

Số 355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình

267

Thành phố Thái Bình

Bưu cục cấp 3 An Lễ

2273795027

Thôn Gia Lễ, Xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình

268

Thành phố Thái Bình

Bưu cục cấp 3 Bưu cục KHL Thái Bình

2273603460

Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình

269

Thành phố Thái Bình

Bưu cục cấp 3 Chợ Đác

2273545500

Thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình

270

Thành phố Thái Bình

Bưu cục cấp 3 HCC Thái Bình

2273838643

Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình

271

Thành phố Thái Bình

Bưu cục cấp 3 Trần Lãm

2273831009

Số 667, Tổ 32, Xã Trần Lãm, Thành phố Thái Bình

272

Thành phố Thái Bình

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thái Bình

2273831756

Số 355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình

273

Thành phố Thái Bình

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Thái Bình

2273831756

Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình

274

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Đông Thọ

975246233

Thôn Đoàn Kết, Xã Đông Thọ, Thành phố Thái Bình

275

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Hoàng Diệu

2273746801

Thôn Duy Tân, Xã Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

276

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Tân Bình

2273634931

Thôn Dinh, Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình

277

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Vhx Đông Hòa

2273746802

Thôn Hiệp Trung, Xã Đông Hoà, Thành phố Thái Bình

278

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Vhx Phú Xuân

2273646118

Thôn Phú Lạc, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình

279

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Vhx Phú Xuân

2273646118

Thôn Phú Lạc, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình

280

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Vhx Tiền Phong

2273646117

Tổ 5, Xã Tiền Phong, Thành phố Thái Bình

281

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Vhx Trần Lãm

2273730200

Tổ 9, Xã Trần Lãm, Thành phố Thái Bình

282

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Vhx Vũ Chính

2273836380

Thôn Tống Văn, Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình

283

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Vhx Vũ Phúc

2273649116

Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình

284

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Vũ Đông

1662415057

Thôn Quang Trung, Xã Vũ Đông, Thành phố Thái Bình

285

Thành phố Thái Bình

Điểm BĐVHX Vũ Lạc

978676214

Thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương