Danh sách 285 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thái Bình (phần 1)

14/02/2019

Danh sách 285 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thái Bình, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Đông Hưng

Bưu cục cấp 2 Đông Hưng

2273851222

Tổ 3, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng

2

Huyện Đông Hưng

Bưu cục cấp 3 Cầu Vàng

2273561294

Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng

3

Huyện Đông Hưng

Bưu cục cấp 3 Châu Giang

2273852069

Thôn Châu Giang, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng

4

Huyện Đông Hưng

Bưu cục cấp 3 Đống Năm

2273552525

Thôn Cầu Năm, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng

5

Huyện Đông Hưng

Bưu cục cấp 3 Mê Linh

2273898382

Thôn Hữu, Xã Mê Linh, Huyện Đông Hưng

6

Huyện Đông Hưng

Bưu cục cấp 3 Phố Tăng

2273851268

Thôn Tăng, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng

7

Huyện Đông Hưng

Bưu cục cấp 3 Tiên Hưng

2273898383

Thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng

8

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX An Châu

2273590569

Thôn Kim Châu 2, Xã An Châu, Huyện Đông Hưng

9

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Bạch Đằng

2273586059

Thôn Hậu Trung 1, Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng

10

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Chương Dương

987378791

Thôn Cao Mỗ Đông, Xã Chương Dương, Huyện Đông Hưng

11

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đô Lương

964655669

Thôn 4, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng

12

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Á

914169686

Thôn Trưng Trắc A, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng

13

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Các

1633823904

Thôn Đông Các, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng

14

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Cường

976253817

Điểm BĐVHX Đông Cường

15

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Dương

919609616

Thôn Cầu Thượng, Xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng

16

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Giang

917923209

Thôn Lương Đống, Xã Đông Giang, Huyện Đông Hưng

17

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Hà

917051135

Thôn Nam Song, Xã Đông Hà, Huyện Đông Hưng

18

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Hoàng

917923188

Thôn Thái Hòa 1, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng

19

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Hợp

948824977

Thôn Long Bối, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng

20

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Huy

1278938286

Điểm BĐVHX Đông Huy

21

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Kinh

943291058

Thôn Duyên Hà, Xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng

22

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông La

2273553628

Thôn Bảo Châu, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng

23

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Lĩnh

982325628

Thôn Đông An, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Hưng

24

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Quang

986399226

Thôn Cộng Hòa, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng

25

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Sơn

1633693889

Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng

26

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Tân

1205568459

Thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng

27

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Vinh

978045841

Thôn Văn Ông Đoài, Xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng

28

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Xá

916026862

Thôn Tây Bình Cách, Xã Đông Xá, Huyện Đông Hưng

29

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Đông Xuân

916984430

Thôn Lê Lợi 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng

30

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Hoa Lư

917923173

Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng

31

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Hoa Nam

2273596381

Thôn Vạn Thắng, Xã Hoa Nam, Huyện Đông Hưng

32

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Hồng Châu

917611968

Thôn Cộng Hòa, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng

33

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Hồng Giang

1685715368

Thôn Nam An, Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng

34

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Hồng Việt

1654599267

Thôn 1, Xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng

35

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Hợp Tiến

987931876

Thôn Tiến Thắng, Xã Hợp Tiến, Huyện Đông Hưng

36

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Liên Giang

1666522823

Thôn Kim Ngọc 1, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng

37

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Lô Giang

2273898380

Thôn Hoàng Nông, Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng

38

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Minh Châu

917923046

Thôn Thọ Tiến, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng

39

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Nguyên Xá

1696911476

Thôn Bắc Lạng, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng

40

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Phong Châu

977378860

Thôn Khuốc Tây, Xã Phong Châu, Huyện Đông Hưng

41

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Phú Lương

983262587

Thôn Duyên Tục, Xã Phú Lương, Huyện Đông Hưng

42

Huyện Đông Hưng

Điểm BĐVHX Trọng Quan

979209310

Thôn Hưng Quan, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng

43

Huyện Hưng Hà

Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Hưng Hà 414200

2273861282

Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà

44

Huyện Hưng Hà

Bưu cục cấp 3 Chiều Dương

2273862031

Thôn Thanh Triều, Xã Tân Lễ, Huyện Hưng Hà

45

Huyện Hưng Hà

Bưu cục cấp 3 Chợ Nhội

227860003

Thôn Minh Xuyên, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà

46

Huyện Hưng Hà

Bưu cục cấp 3 Cống Rút

2273975004

Thôn Nhân Phú, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà

47

Huyện Hưng Hà

Bưu cục cấp 3 Hưng Nhân

2273862020

Thôn Thị An, Xã Phú Sơn, Huyện Hưng Hà

48

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

2273979296

Thôn Tân Dân, Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà

49

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Canh Tân

2273972877

Thôn Lưu Xá Nam, Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà

50

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Chí Hoà

2273964828

Thôn Vị Giang, Xã Chí Hoà, Huyện Hưng Hà

51

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Chi Lăng

2273861923

Thôn Tiền Phong, Xã Chi Lăng, Huyện Hưng Hà

52

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Cộng Hòa

2273972361

Thôn Đồng Thái, Xã Cộng Hoà, Huyện Hưng Hà

53

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Dân Chủ

2273975229

Thôn Đan Hội, Xã Dân Chủ, Huyện Hưng Hà

54

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Duyên Hải

2273975336

Thôn Khả Tân, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà

55

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Điệp Nông

2273988034

Thôn Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà

56

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Đoan Hùng

2273975900

Thôn Chấp Trung 2, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà

57

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Đoan Hùng

2273975900

Thôn Chấp Trung 2, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà

58

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Độc Lập

2273964089

Thôn Lộc Thọ, Xã Độc Lập, Huyện Hưng Hà

59

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Đông Đô

2273979295

Thôn Hữu Đô Kỳ, Xã Đông Đô, Huyện Hưng Hà

60

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Hòa Tiến

2273991360

Thôn Vải, Xã Hoà Tiến, Huyện Hưng Hà

61

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Hồng An

2273862219

Thôn Việt Thắng, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà

62

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Hồng Lĩnh

2273861064

Thôn Vũ Đông, Xã Hồng Lĩnh, Huyện Hưng Hà

63

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Kim Trung

2273861793

Thôn Nghĩa Thôn, Xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà

64

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Liên Hiệp

2273983500

Thôn Quang Chiêm, Xã Liên Hiệp, Huyện Hưng Hà

65

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Minh Hòa

2273964090

Thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hoà, Huyện Hưng Hà

66

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Minh Khai

2273955880

Thôn Đồng Lạc, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà

67

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Minh Tân

2273951135

Thôn Kiều Trai, Xã Minh Tân, Huyện Hưng Hà

68

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Phúc Khánh

2273993063

Thôn Khánh Mỹ, Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà

69

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Tân Hòa

2273862876

Thôn Cun, Xã Tân Hoà, Huyện Hưng Hà

70

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Tân Tiến

2273861792

Thôn An Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà

71

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Tây Đô

2273979888

Thôn Nội Thôn, Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà

72

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Thái Hưng

2273862875

Thôn Chiềng, Xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà

73

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Thái Phương

2273955350

Thôn Trắc Dương, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà

74

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Thống Nhất

2273861062

Thôn Đa Phú, Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà

75

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Tiến đức

22736984700

Thôn Dương Xá, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà

76

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Văn Cẩm

2273975331

Thôn Trung Đình, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà

77

Huyện Hưng Hà

Điểm BĐVHX Văn Lang

2273971649

Thôn Phú Khu, Xã Văn Lang, Huyện Hưng Hà

78

Huyện Kiến Xương

Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Kiến Xương

2273821784

Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương

79

Huyện Kiến Xương

Bưu cục cấp 3 Chợ Gốc

2273818818

Thôn Điện Biên, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương

80

Huyện Kiến Xương

Bưu cục cấp 3 Chợ Lụ

2273810282

Thôn An Thái, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương

81

Huyện Kiến Xương

Bưu cục cấp 3 Chợ Sóc

2273822002

Thôn 2, Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương (

82

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX An Bình

2273535308

Thôn Bình Trật Nam, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương

83

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX An Bồi

2273821857

Thôn Tân Hưng, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xươn

84

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Bình Định

2273818078

Thôn Thái Hòa, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương

85

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Bình Minh

2273821856

Thôn Đoàn Kết, Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương

86

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Bình Nguyên

1965045169

Thôn Quân Hành, Xã Bình Nguyên, Huyện Kiến Xương

87

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Đình Phùng

917920703

Thôn Cao Bạt Nang, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương

88

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Hoà Bình

1236699118

Thôn Việt Hưng, Xã Hoà Bình, Huyện Kiến Xương

89

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Hoà Bình

916119009

Thôn 4, Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương

90

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Hồng Thái

2273547107

Thôn Tả Phụ, Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương

91

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Hồng Tiến

945722156

Thôn Đồng Tiến, Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương

92

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Lê Lợi

2273810477

Thôn Đông Thổ, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương

93

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Minh Hưng

1664142046

Thôn Nguyên Kinh 1, Xã Minh Hưng, Huyện Kiến Xương

94

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Minh Tân

917358111

Thôn Nguyệt Giám, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương

95

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Nam Bình

919869178

Thôn Đức Chính, Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương

96

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Quang Bình

915628118

Thôn Hưng Tiến, Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương

97

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Quang Hưng

1687198818

Thôn Hữu Tiệm, Xã Quang Hưng, Huyện Kiến Xương

98

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Quang Lịch

912625595

Thôn Luật Nội, Xã Quang Lịch, Huyện Kiến Xương

99

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Quang Minh

979802813

Thôn Giang Tiến, Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương

100

Huyện Kiến Xương

Điểm BĐVHX Quang Trung

917051071

Thôn Thượng Phúc, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương

Xem phần 2 tại đây

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 194175159

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPbank - Chi nhánh Ngô Quyền

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến