Danh sách 226 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Nam (phần 1)

01/02/2019

Danh sách 226 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Nam, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn ngay với Nhanh.vn

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bắc Trà My

Bưu cục cấp 2 Bắc Trà My

2353882336

Khối Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My

2

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Dương

1692335786

Thôn 2, Xã Trà Dương, Huyện Bắc Trà My

3

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Đốc

1693475971

Thôn 1, Xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My

4

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Đông

914736904

Thôn 7, Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My

5

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Giác

2353879818

Thôn 1a, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My

6

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Giang

1208141598

Thôn 1, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My

7

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Giáp

1694758589

Thôn 1, Xã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà My

8

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Ka

1664163601

Thôn 2, Xã Trà Ka, Huyện Bắc Trà My

9

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Kót

2353879676

Thôn 2, Xã Trà Kót, Huyện Bắc Trà My

10

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Nú

1697074446

Thôn 2, Xã Trà Nú, Huyện Bắc Trà My

11

Huyện Bắc Trà My

Điểm BĐVHX Trà Tân

1642110108

Thôn 1, Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My

12

Huyện Duy Xuyên

Bưu cục cấp 2 Duy Xuyên

2353778000

Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên

13

Huyện Duy Xuyên

Bưu cục cấp 3 Cầu Chìm

2353878333

Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên

14

Huyện Duy Xuyên

Bưu cục cấp 3 Kiểm Lâm

2353731456

Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên

15

Huyện Duy Xuyên

Bưu cục cấp 3 Mỹ Sơn

2353877013

Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên

16

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Châu

2353731335

Thôn Lệ An, Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên

17

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Hải

2353730277

Thôn 1, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên

18

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Hòa

2353731443

Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên

19

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Nghĩa

2353730110

Thôn 3 (làng Hội Sơn), Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên

20

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Phước

2353877024

Thôn Mỹ Phước, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên

21

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Sơn

2353878222

Thôn Chiêm Sơn, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên

22

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Sơn 2

2353877013

Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên

23

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Tân

2353733805

Thôn Thu Bồn Đông, Xã Duy Tân, Huyện Duy Xuyên

24

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Thành

2353878299

Thôn 2 (thôn Thi Thại), Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên

25

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Thu

2353731102

Thôn Phú Đa 2, Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên

26

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Trinh

2353878272

Thôn Phú Bông (thôn 3), Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên

27

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Trung

2353737033

Thôn Hòa Nam (thôn 3), Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên

28

Huyện Duy Xuyên

Điểm BĐVHX Duy Vinh 1

2353738666

Thôn Hà Thuận (thôn 4b), Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên

29

Huyện Đại Lộc

Bưu cục cấp 2 Đại Lộc

2353765255

Khu 2, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc

30

Huyện Đại Lộc

Bưu cục cấp 3 Đại Hiệp

2353762252

Thôn Phú Hải, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc

31

Huyện Đại Lộc

Bưu cục cấp 3 Đại Minh

2353971104

Thôn Đông Gia, Xã Đại Minh, Huyện Đại Lộc

32

Huyện Đại Lộc

Bưu cục cấp 3 Gia Cốc

2353971106

Thôn Phú An, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc

33

Huyện Đại Lộc

Bưu cục cấp 3 Hà Nha

2353846108

Thôn Hà Nha, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc

34

Huyện Đại Lộc

Bưu cục cấp 3 Hà Tân

2353974102

Thôn Tân Hà, Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc

35

Huyện Đại Lộc

Bưu cục cấp 3 KHL Đại Lộc

2353765555

Khu 2, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc

36

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại An

1214561161

Thôn Quảng Huế, Xã Đại An, Huyện Đại Lộc

37

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Chánh

2353971102

Thôn Tập Phước, Xã Đại Chánh, Huyện Đại Lộc

38

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Cường

2353971103

Thôn Thanh Vân, Xã Đại Cường, Huyện Đại Lộc

39

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Đồng

 

Thôn Lộc Phước, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc

40

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Hiệp

2353762107

Thôn Tích Phú, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc

41

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Hòa

935800370

Thôn Quảng Huế, Xã Đại Hoà, Huyện Đại Lộc

42

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Hồng

2353770555

Thôn Phước Lâm, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc

43

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Hưng

2353974777

Thôn Trúc Hà, Xã Đại Hưng, Huyện Đại Lộc

44

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Nghĩa

2353765167

Thôn Mỹ Liên, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc

45

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Phong

2353772555

Thôn Mỹ Tây, Xã Đại Phong, Huyện Đại Lộc

46

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Quang

2353765208

Thôn Hòa Thạch, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc

47

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Sơn

2353784666

Thôn Hội Khách 1, Xã Đại Sơn, Huyện Đại Lộc

48

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Tân

2353971426

Thôn Xuân Tây, Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc

49

Huyện Đại Lộc

Điểm BĐVHX Đại Thạnh

2353971108

Thôn Tây Lễ, Xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc

50

Huyện Điện Bàn

Bưu cục cấp 2 Điện Bàn

2353867445

Số 189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn

51

Huyện Điện Bàn

Bưu cục cấp 3 Điện Ngọc

235943790

Thôn Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn

52

Huyện Điện Bàn

Bưu cục cấp 3 Điện Phương

2353867941

Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn

53

Huyện Điện Bàn

Bưu cục cấp 3 Điện Thắng

2353869601

Thôn Bồ Mưng 2, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn

54

Huyện Điện Bàn

Bưu cục cấp 3 KHL KCN Điện Nam-Điện Ngọc

2353843297

Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn

55

Huyện Điện Bàn

Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc

2353843297

Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn

56

Huyện Điện Bàn

Bưu cục cấp 3 Phong Thử

2353741403

Thôn Phong Thử 1, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn

57

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Cẩm Sa

2353843296

Thôn 4, Xã Điện Nam Trung, Huyện Điện Bàn

58

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện An

2353867138

Thôn Phong Nhất, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn

59

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Dương

2353843582

Thôn Hà My Trung, Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn

60

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Hòa

2353869500

Xóm Bùng, Xã Điện Hoà, Huyện Điện Bàn

61

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Hồng

2353741777

Thôn 10, Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn

62

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Minh

2353867136

Thôn Bồng Lai, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn

63

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Phong

2353744555

Thôn Tân Thành, Xã Điện Phong, Huyện Điện Bàn

64

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Phước

2353741666

Thôn Nhị Dinh 1, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn

65

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Quang

2353744999

Thôn Bảo An Tây, Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn

66

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Thọ

2353741888

Thôn La Trung, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn

67

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Tiến

2353869400

Thôn Thái Sơn 1, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn

68

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Trung

2353744969

Thôn Tân Bình, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn

69

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Điện Trung 2

2353744580

Thôn Nam Hà 2, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn

70

Huyện Điện Bàn

Điểm BĐVHX Thanh Quýt

2353869450

Thôn Thanh Quýt 4, Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn

71

Huyện Đông Giang

Bưu cục cấp 2 Đông Giang

2353898789

Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PRao, Huyện Đông Giang

72

Huyện Đông Giang

Bưu cục cấp 3 Quyết Thắng

2353797165

Thôn Ban Mai 1, Xã Ba, Huyện Đông Giang

73

Huyện Đông Giang

Điểm BĐVHX Kà Dăng

2353979903

Thôn Hiệp, Xã Kà Dăng, Huyện Đông Giang

74

Huyện Đông Giang

Điểm BĐVHX Ma Cooih

2353798943

Thôn A Xờ, Xã Ma Cooih, Huyện Đông Giang

75

Huyện Đông Giang

Điểm BĐVHX Sông Kôn

2353798011

Thôn Bền, Xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang

76

Huyện Đông Giang

Điểm BĐVHX Tư

2353797506

Thôn Láy, Xã Tư, Huyện Đông Giang

77

Huyện Đông Giang

Điểm BĐVHX Zà Hung

2353898966

Thôn A Xanh 2, Xã Za Hung, Huyện Đông Giang

78

Huyện Hiệp Đức

Bưu cục cấp 2 Hiệp Đức

2353883210

Khu phố An Bắc, Thị Trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức

79

Huyện Hiệp Đức

Bưu cục cấp 3 Việt An

2353895289

Thôn Nhì Đông, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức

80

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Bình Lâm

2353895055

Thôn Hương Phố, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức

81

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Bình Sơn

2353895918

Thôn 2, Xã Bình Sơn, Huyện Hiệp Đức

82

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Hiệp Hòa

2353883111

Thôn 3, Xã Hiệp Hoà, Huyện Hiệp Đức

83

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Hiệp Thuận

2353883678

Thôn 2, Xã Hiệp Thuận, Huyện Hiệp Đức

84

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Phước Gia

2353684700

Thôn 3, Xã Phước Gia, Huyện Hiệp Đức

85

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Phước Trà

2353683505

Thôn 5, Xã Phước Trà, Huyện Hiệp Đức

86

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Quế Bình

2533603196

Thôn 2, Xã Quế Bình, Huyện Hiệp Đức

87

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Quế Lưu

911930049

Thôn 2, Xã Quế Lưu, Huyện Hiệp Đức

88

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Quế Thọ

2353895939

Thôn Phú Bình, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức

89

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Sông Trà

966945847

Thôn 3, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức

90

Huyện Hiệp Đức

Điểm BĐVHX Thăng Phước

2353883033

Thôn 2, Xã Thăng Phước, Huyện Hiệp Đức

91

Huyện Nam Giang

Bưu cục cấp 2 Nam Giang

2353840356

Thôn Dung, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang

92

Huyện Nam Giang

Điểm BĐVHX Cà Dy

2353792998

Thôn Crung, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang

93

Huyện Nam Giang

Điểm BĐVHX Cha Vàl

2353608076

Thôn A Bát, Xã Cha Vàl, Huyện Nam Giang

94

Huyện Nam Giang

Điểm BĐVHX Đắc Pre

2353793200

Thôn 56b, Xã Đac Pree, Huyện Nam Giang

95

Huyện Nam Giang

Điểm BĐVHX Đắc Pring

 

Thôn 49b, Xã Đac Pring, Huyện Nam Giang

96

Huyện Nam Giang

Điểm BĐVHX La Dêê

2353793402

Thôn Đắc Ốc, Xã La Dêê, Huyện Nam Giang

97

Huyện Nam Giang

Điểm BĐVHX La Êê

2353793401

Thôn Ba Lan, Xã La Êê, Huyện Nam Giang

98

Huyện Nam Giang

Điểm BĐVHX Tà Bhing

2353792001

Thôn Bà Xua, Xã Tà BHing, Huyện Nam Giang

99

Huyện Nam Giang

Điểm BĐVHX Zuôih

1659222407

Thôn Côn Dôn, Xã Zuôih, Huyện Nam Giang

100

Huyện Nam Trà My

Bưu cục cấp 2 Nam Trà My

2353880727

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My

Xem phần 2 tại đây

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương