Danh sách 189 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thái Nguyên (phần 1)

14/02/2019

Danh sách 189 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thái Nguyên, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Đại Từ

Bưu cục cấp 2 Đai Từ

2083824996

Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ

2

Huyện Đại Từ

Bưu cục cấp 3 Cù Vân

2083725104

Xóm Bãi Chè, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ

3

Huyện Đại Từ

Bưu cục cấp 3 Hà Thượng

2083725101

Xóm 12, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ

4

Huyện Đại Từ

Bưu cục cấp 3 Ký Phú

2083726003

Xóm Duyên, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ

5

Huyện Đại Từ

Bưu cục cấp 3 Yên Lãng

2083826101

Xóm Chợ, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ

6

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX An Khánh

945775261

Xóm Tân Bình, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ

7

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Bản Ngoại

917932492

Xóm Quang Trung, Xã Bản Ngoại, Huyện Đại Từ

8

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Bình Thuận

2083506969

Xóm Xóm Trại, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ

9

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Cát Nê

965077858

Xóm Đình, Xã Cát Nê, Huyện Đại Từ

10

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Đức Lương

916982918

Xóm Tiền Phong, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ

11

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Hà Thượng

2083725183

Xóm 1, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ

12

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Hoàng Nông

975508067

Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ

13

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Khôi Kỳ

1697909569

Xóm Đồng Cà, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ

14

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Ký Phú

2083726044

Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ

15

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX La Bằng

962148911

Xóm La Bằng, Xã La Bằng, Huyện Đại Từ

16

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Lục Ba

917932547

Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ

17

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Minh Tiến

987948844

Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ

18

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Mỹ Yên

917932530

Xóm La Tre, Xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ

19

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Na Mao

917932647

Xóm Chính Tắc, Xã Na Mao, Huyện Đại Từ

20

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Phú Cường

1683098664

Xóm Chiềng, Xã Phú Cường , Huyện Đại Từ

21

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Phú Lạc

916092721

Xóm Tân Lập, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ

22

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

915585096

Xóm Đầu Cầu, Xã Phú Thịnh, Huyện Đại Từ

23

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Phú Xuyên

948514333

Xóm Quyên, Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ

24

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Phục Linh

2083725249

Xóm Lựợc 1, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ

25

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Phúc Lương

917932744

Xóm Cầu Tuất, Xã Phúc Lương, Huyện Đại Từ

26

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Quân Chu

2083626002

Xóm Công Trình, Thị Trấn Quân Chu, Huyện Đại Từ

27

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Tân Linh

942235928

Xóm Mai, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ

28

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Tiên Hội

2083824949

Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ

29

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Vạn Thọ

943775000

Xóm Chăn Nuôi, Xã Vạn Thọ, Huyện Đại Từ

30

Huyện Đại Từ

Điểm BĐVHX Văn Yên

917932562

Xóm Giữa 1, Xã Văn Yên, Huyện Đại Từ

31

Huyện Định Hóa

Bưu cục cấp 2 Định Hoá

2083878200

Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá

32

Huyện Định Hóa

Bưu cục cấp 3 Bình Yên

2083879101

Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá

33

Huyện Định Hóa

Bưu cục cấp 3 Quán Vuông

2083880406

Xóm Quán Vuông 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá

34

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Bảo Cường

977389113

Xóm Nà Lài, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá

35

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Bảo Linh

917928766

Xóm Bảo Hoa2, Xã Bảo Linh, Huyện Định Hoá

36

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Bình Thành

979513277

Thôn Hồng Thái1, Xã Bình Thành, Huyện Định Hoá (

37

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Bình Yên

1683609435

Thôn Thẩm Lộc, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá

38

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Bộc Nhiêu

917930291

Xóm Bục1, Xã Bộc Nhiêu, Huyện Định Hoá

39

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Điềm Mạc

917928854

Xóm Song Thái 1, Xã Điềm Mạc, Huyện Định Hoá

40

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Định Biên

1658479567

Thôn 1 Đồng Đằm, Xã Định Biên, Huyện Định Hoá

41

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Đồng Thịnh

973880331

Xóm An Thịnh 1, Xã Đồng Thịnh, Huyện Định Hoá (

42

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Kim Phượng

948524967

Xóm Bản Lanh, Xã Kim Phượng, Huyện Định Hoá

43

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Kim Sơn

917930217

Xóm Kim Tân1, Xã Kim Sơn, Huyện Định Hoá (

44

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Lam Vỹ

919648625

Thôn Lang Quyền, Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hoá

45

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Linh Thông

917930196

Xóm Làng Mới, Xã Linh Thông, Huyện Định Hoá

46

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Phú Đình

977677299

Thôn Khuổi Tát, Xã Phú Đình, Huyện Định Hoá

47

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Phú Tiến

916443383

Thôn 1, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá

48

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Phúc Chu

917051282

Xóm Độc Lập, Xã Phúc Chu, Huyện Định Hoá

49

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Phượng Tiến

1242258737

Xóm Héo, Xã Phương Tiến, Huyện Định Hoá

50

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Quy Kỳ

1233719362

Thôn Đồng Hẩu, Xã Quy Kỳ, Huyện Định Hoá

51

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Sơn Phú

917928830

Thôn Bản Hin1, Xã Sơn Phú, Huyện Định Hoá

52

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Tân Dương

917930175

Xóm 1, Xã Tân Dương, Huyện Định Hoá

53

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Tân Thịnh

917930187

Xóm Khuổi Lừa, Xã Tân Thịnh, Huyện Định Hoá

54

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Thanh Định

917176722

Xóm Bản Piềng, Xã Thanh Định, Huyện Định Hoá

55

Huyện Định Hóa

Điểm BĐVHX Trung Lương

985757018

Điểm BĐVHX Trung Lương

56

Huyện Đồng Hỷ

917208935

917931027

Xóm Tân Lập 1, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ

57

Huyện Đồng Hỷ

Bưu cục cấp 2 Đồng Hỷ

2083820730

Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ

58

Huyện Đồng Hỷ

Bưu cục cấp 3 Sông Cầu

2083823002

Xóm 4, Thị Trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ

59

Huyện Đồng Hỷ

Bưu cục cấp 3 Trại Cau

2083821101

Tổ 1, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ

60

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Cây Thị

917926614

Xóm Hòa Bình, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ

61

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Hoà Bình

912374696

Xóm Phố Hích, Xã Hoà Bình, Huyện Đồng Hỷ

62

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Hoá Thượng

2083822202

Xóm Sông Cầu 3, Xã Hoá Thượng, Huyện Đồng Hỷ

63

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Hoá Trung

1279966616

Xóm Na Long, Xã Hoá Trung, Huyện Đồng Hỷ

64

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Hợp Tiến

989179823

Xóm Đèo Hanh, Xã Hợp Tiến , Huyện Đồng Hỷ

65

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Huống Thượng

912600737

Xóm Huống Trung, Xã Huống Thượng, Huyện Đồng Hỷ

66

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Khe Mo

945979880

Xóm Tiền Phong, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ

67

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Linh Sơn

917208973

Xóm Núi Hột, Xã Linh Sơn, Huyện Đồng Hỷ

68

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Minh Lập

915327092

Xóm Cầu Mơn 1, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ

69

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Nam Hoà

917929680

Xóm Chí Son, Xã Nam Hoà, Huyện Đồng Hỷ

70

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Quang Sơn

2083823096

Xóm Bãi Cọ, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ

71

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Tân Long

987759363

Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ

72

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Tân Lợi

917208935

Xóm Cầu Đá, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ

73

Huyện Đồng Hỷ

Điểm BĐVHX Văn Hán

988733263

Xóm Phả Lý, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ

74

Huyện Phổ Yên

Bưu cục cấp 2 Phổ Yên

2083863113

Số 157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên

75

Huyện Phổ Yên

Bưu cục cấp 3 Bắc Sơn

2083865101

Xóm 1, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Phổ Yên

76

Huyện Phổ Yên

Bưu cục cấp 3 BC KCN Yên Bình

912194015

Khu Khu tái định cư An Bình, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên

77

Huyện Phổ Yên

Bưu cục cấp 3 Đồng Tiến

2083708101

Thôn An Thái Xóm An Bình, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên

78

Huyện Phổ Yên

Bưu cục cấp 3 KHL Phổ Yên

912359226

Số 157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên

79

Huyện Phổ Yên

Bưu cục cấp 3 KTX SamSung 1

981784713

Thôn Đại Kim Xóm Đai Cát, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên

80

Huyện Phổ Yên

Bưu cục cấp 3 KTX SamSung 2

911232576

Xóm Ga Đội 5, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên

81

Huyện Phổ Yên

Bưu cục cấp 3 Thanh Xuyên

2083866102

Xóm Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên

82

Huyện Phổ Yên

Bưu cục cấp 3 Thuận Thành

2083866260

Xóm Phú Thịnh, Xã Thuận Thành, Huyện Phổ Yên

83

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Bãi Bông

1664673836

Khối Trung Tâm, Thị trấn Bãi Bông, Huyện Phổ Yên

84

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Đắc Sơn

2083863803

Xóm Đấp, Xã Đắc Sơn, Huyện Phổ Yên

85

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Đông Cao

942269067

Thôn Đông Hạ Xóm Soi, Xã Đông Cao, Huyện Phổ Yên

86

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Minh Đức

917932314

Xóm Cầu Dao, Xã Minh Đức, Huyện Phổ Yên

87

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Nam Tiến

968570002

Thôn Hoàng Đàm Xom Hộ Sơn, Xã Nam Tiến, Huyện Phổ Yên

88

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Phúc Tân

943454824

Xóm 3 Chợ, Xã Phúc Tân, Huyện Phổ Yên

89

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Phúc Thuận

976418160

Xóm Phúc Tài, Xã Phúc Thuận, Huyện Phổ Yên

90

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Tân Hương

917932408

Thôn Phú Hương Xóm Đình Đội 1, Xã Tân Hương, Huyện Phổ Yên

91

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Tân Phú

988309628

Thôn Vân Trai Xõ Thanh Vân, Xã Tân Phú, Huyện Phổ Yên

92

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Thành Công

986027910

Xóm Xuân Hà 4, Xã Thành Công, Huyện Phổ Yên

93

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Tiên Phong

918417065

Thôn Xuân Trù Xóm Xuân Trù 1, Xã Tiên Phong, Huyện Phổ Yên

94

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Trung Thành

2083866083

Xóm Thanh Tân, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên

95

Huyện Phổ Yên

Điểm BĐVHX Vạn Phái

917932403

Xóm Trại Cang, Xã Vạn Phái, Huyện Phổ Yên

96

Huyện Phú Bình

Bưu cục cấp 2 Phú Bình

2083767789

Khu 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình

97

Huyện Phú Bình

Bưu cục cấp 3 Bưu Điện Chợ Hanh

2083867289

Xóm Đồng Hà, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình (ÐT

98

Huyện Phú Bình

Bưu cục cấp 3 KCN Điềm Thụy

868571671

Xóm Điền Thụy, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình

99

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Bàn Đạt

987228932

Xóm Trung Đình, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình

100

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Bảo Lý

913726708

Xóm Đại Lễ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình

Xem phần 2 tại đây

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến