Danh sách 148 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Bình

01/02/2019

Danh sách 148 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Bình, cập nhật mới nhất

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bố Trạch

Bưu cục cấp 2 Bố Trạch

2323863382

Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

2

Huyện Bố Trạch

Bưu cục cấp 3 Chánh Hòa

2323863357

Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch

3

Huyện Bố Trạch

Bưu cục cấp 3 Lý Hòa

2323864115

Thôn Quốc Lộ 1a, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch

4

Huyện Bố Trạch

Bưu cục cấp 3 Nam Gianh

2323866005

Thôn 10, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch

5

Huyện Bố Trạch

Bưu cục cấp 3 Phong Nha

2323677107

Thôn Phong Nha, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch

6

Huyện Bố Trạch

Bưu cục cấp 3 Phú Quý

2323796109

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch

7

Huyện Bố Trạch

Bưu cục cấp 3 Thanh Khê

2323866004

Thôn Thanh Vinh, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch

8

Huyện Bố Trạch

Bưu cục cấp 3 Thọ Lộc

2323678417

Thôn Thọ Lộc, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch

9

Huyện Bố Trạch

Bưu cục cấp 3 Troóc

2323679002

Thôn Phúc Đồng 1, Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch

10

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Cự Nẫm

2323675437

Thôn Trung Nẩm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch

11

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Đại Trạch

2323610041

Thôn Phương Hạ, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch

12

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Đồng Trạch

2323864506

Thôn 8, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch

13

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Đức Trạch

2323864115

Thôn Đông Đức, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch

14

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Hạ Trạch

2323866816

Thôn 5, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch

15

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Hòa Trạch

2323863408

Thôn Dài, Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch

16

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Hoàn Trạch

2323610042

Thôn 5, Xã Hoàn Trạch, Huyện Bố Trạch

17

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Hưng Trạch

2323675001

Thôn Khương Hà, Xã Hưng Trạch, Huyện Bố Trạch

18

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Lâm Trạch

2323679348

Thôn 3, Xã Lâm Trạch, Huyện Bố Trạch

19

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Liên Trạch

2323655528

Thôn Phú Kinh, Xã Liên Trạch, Huyện Bố Trạch

20

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Lý Trạch

23233862813

Thôn 2, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch

21

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Mỹ Trạch

2323866308

Thôn Bình Minh, Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch

22

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Nam Trạch

2323862665

Thôn Hòa Trạch, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch

23

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Nhân Trạch

2323862666

Thôn Nam, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch

24

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Phú Định

2323675226

Thôn 6, Xã Phú Định, Huyện Bố Trạch

25

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Phú Trạch

2323864850

Thôn Bắc Sơn, Xã Phú Trạch, Huyện Bố Trạch

26

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Sơn Lộc

2323864035

Thôn Sơn Lý, Xã Sơn Lộc, Huyện Bố Trạch

27

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Tây Trạch

2323862715

Xóm Mít, Xã Tây Trạch, Huyện Bố Trạch

28

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Vạn Trạch

2323862814

Thôn Đông, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch

29

Huyện Bố Trạch

Điểm BĐVHX Xuân Trạch

2323679347

Thôn 6 Vĩnh Thủy, Xã Xuân Trạch, Huyện Bố Trạch

30

Huyện Lệ Thủy

Bưu cục cấp 2 Lệ Thủy

2323882503

Thôn Thượng Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy

31

Huyện Lệ Thủy

Bưu cục cấp 3 Chợ Chè

2323950131

Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy, Huyện Lệ Thủy

32

Huyện Lệ Thủy

Bưu cục cấp 3 Chợ Cưởi

2323882523

Thôn 2 Thanh Mỹ, Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy

33

Huyện Lệ Thủy

Bưu cục cấp 3 Chợ Mai

2323959021

Thôn Đoàn Kết, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thủy

34

Huyện Lệ Thủy

Bưu cục cấp 3 Chợ Trạm

2323882529

Thôn Mỹ Trạch 1, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thủy

35

Huyện Lệ Thủy

Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức

2323996235

Thôn Trung Lộc 3, Xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thủy

36

Huyện Lệ Thủy

Bưu cục cấp 3 Sen Thủy

2323953298

Thôn Đông Thượng, Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy

37

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX An Thủy

2323882253

Thôn Lộc An 1, Xã An Thủy, Huyện Lệ Thủy

38

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Cam Thủy

2323882040

Thôn Đăng Lộc 1, Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy

39

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Dương Thủy

2323882030

Thôn Nam Thiên, Xã Dương Thủy, Huyện Lệ Thủy

40

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Hoa Thủy

2323996337

Thôn Mã, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy

41

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Liên Thủy

2323883596

Thôn Uẩn Áo 1, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy

42

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Lộc Thủy

2323882020

Thôn An Xá 1, Xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy

43

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Mai Thủy

2323882254

Thôn Xuân Lai, Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thủy

44

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Ngư Thuỷ Bắc

2323883595

Thôn Tân Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thủy

45

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Ngư Thủy Nam

2323959235

Thôn Liêm Tiến, Xã Ngư Thủy Nam, Huyện Lệ Thủy

46

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Ngư Thuỷ Trung

2323959236

Thôn Thượng Hải, Xã Ngư Thủy Trung, Huyện Lệ Thủy

47

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Phú Thủy

2323997255

Thôn Phú Hòa, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy

48

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Tân Thủy

2323959052

Thôn Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thủy

49

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Thái Thủy

2323959307

Thôn Thái Sơn, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy

50

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Văn Thủy

2323882415

Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thủy

51

Huyện Lệ Thủy

Điểm BĐVHX Xuân Thủy

2323883978

Thôn Xuân Bồ 1, Xã Xuân Thủy, Huyện Lệ Thủy

52

Huyện Minh Hóa

Bưu cục cấp 2 Minh Hóa

2323572217

Tiểu khu 7, Thị Trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa

53

Huyện Minh Hóa

Bưu cục cấp 3 Cha Lo

99252001

Bản Cha Lo, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa

54

Huyện Minh Hóa

Đại lý bưu điện Hóa Tiến

2323516951

Thôn Má Lậu, Xã Hoá Tiến, Huyện Minh Hóa

55

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Hóa Hợp

2323516970

Thôn Tân Bình, Xã Hoá Hợp, Huyện Minh Hóa

56

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Hóa Phúc

2323516940

Thôn Si, Xã Hoá Phúc, Huyện Minh Hóa

57

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Hóa Sơn

2323516980

Thôn Đặng Hóa, Xã Hoá Sơn, Huyện Minh Hóa

58

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Hóa Thanh

2323516930

Thôn Thanh Lâm, Xã Hoá Thanh, Huyện Minh Hóa

59

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Hồng Hóa

2323572777

Thôn Quảng Hóa, Xã Hồng Hoá, Huyện Minh Hóa

60

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Minh Hóa

2323572665

Thôn 2 Kim Bảng, Xã Minh Hoá, Huyện Minh Hóa

61

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Quy Hóa

2323572819

Thôn 1 Thanh Long, Xã Quy Hoá, Huyện Minh Hóa

62

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Tân Hóa

2323572779

Thôn 1 Yên Thọ, Xã Tân Hoá, Huyện Minh Hóa

63

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Thượng Hóa

2323572839

Thôn Khai Hóa, Xã Thượng Hoá, Huyện Minh Hóa

64

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Trọng Hoá

2323516920

Bản La Trọng, Xã Trọng Hóa, Huyện Minh Hóa

65

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Trung Hóa

2323572446

Thôn Yên Phú, Xã Trung Hoá, Huyện Minh Hóa

66

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Xuân Hóa

2323572664

Thôn Cây Da, Xã Xuân Hoá, Huyện Minh Hóa

67

Huyện Minh Hóa

Điểm BĐVHX Yên Hóa

2323572837

Thôn Yên Thắng, Xã Yên Hoá, Huyện Minh Hóa

68

Huyện Quảng Ninh

Bưu cục cấp 2 Quảng Ninh

2323872063

Tiểu khu 3, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh

69

Huyện Quảng Ninh

Bưu cục cấp 3 Cổ Hiền

2323936242

Thôn Cổ Hiền, Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh

70

Huyện Quảng Ninh

Bưu cục cấp 3 Dinh Mười

2323872077

Thôn Dinh Mười, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh

71

Huyện Quảng Ninh

Đại lý bưu điện Áng Sơn

2323936228

Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh

72

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX An Ninh

2323936822

Thôn Thống Nhất, Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh

73

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Duy Ninh

2323873054

Thôn Hiển Vinh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh

74

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Gia Ninh

2323872073

Thôn Phúc Lộc, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh

75

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Hải Ninh

2323872543

Thôn Hiển Trung, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh

76

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Hàm Ninh

2323872542

Thôn Quyết Tiến, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh

77

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Tân Ninh

2323936450

Thôn Nguyệt Áng, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh

78

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Trường Sơn

2323714167

Thôn Long Sơn, Xã Trường Sơn, Huyện Quảng Ninh

79

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Trường Xuân

2323935209

Thôn Quyết Thắng, Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh

80

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Vạn Ninh

2323936407

Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh

81

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh

2323873467

Thôn Vĩnh Tuy, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh

82

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Võ Ninh

2323872674

Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh

83

Huyện Quảng Ninh

Điểm BĐVHX Xuân Ninh

2323936285

Thôn Xuân Dục, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh

84

Huyện Quảng Trạch

Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch

2323514755

Số 357, Đường Quang Trung, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch

85

Huyện Quảng Trạch

Bưu cục cấp 3 Chợ Sải

2323585228

Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Tiến, Huyện Quảng Trạch

86

Huyện Quảng Trạch

Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh

2323585200

Thôn Hà Văn, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Trạch

87

Huyện Quảng Trạch

Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ

2323512349

Đường Lý thường kiệt, Phường Quảng Thọ, Huyện Quảng Trạch

88

Huyện Quảng Trạch

Điểm BĐVHX Quảng Hải

2323513513

Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Trạch

89

Huyện Quảng Trạch

Điểm BĐVHX Quảng Long

 

Thôn Trường Sơn, Phường Quảng Long, Huyện Quảng Trạch

90

Huyện Quảng Trạch

Điểm BĐVHX Quảng Phúc

 

Thôn Mỹ Hòa, Phường Quảng Phúc, Huyện Quảng Trạch

91

Huyện Quảng Trạch

Điểm BĐVHX Quảng Tân

 

Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Huyện Quảng Trạch

92

Huyện Quảng Trạch

Điểm BĐVHX Quảng Thủy

 

Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Huyện Quảng Trạch

93

Huyện Quảng Trạch

Điểm BĐVHX Quảng Tiên

 

Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Huyện Quảng Trạch

94

Huyện Quảng Trạch

Điểm BĐVHX Quảng Văn

 

Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng Trạch

95

Huyện Tuyên Hóa

Bưu cục cấp 2 Tuyên Hóa

2323684634

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa

96

Huyện Tuyên Hóa

Bưu cục cấp 3 Chợ Cuồi

2323670004

Thôn Tây Trúc, Xã Tiến Hoá, Huyện Tuyên Hóa

97

Huyện Tuyên Hóa

Bưu cục cấp 3 Chợ Gát

2323670005

Thôn 1 Đức Phú, Xã Đức Hoá, Huyện Tuyên Hóa

98

Huyện Tuyên Hóa

Bưu cục cấp 3 Minh Cầm

2323670003

Thôn Minh Cầm Nội, Xã Phong Hoá, Huyện Tuyên Hóa

99

Huyện Tuyên Hóa

Bưu cục cấp 3 Tân Ấp

2323690001

Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa

100

Huyện Tuyên Hóa

Điểm BĐVHX Cao Quảng

2323670547

Thôn Sơn Thủy, Xã Cao Quảng, Huyện Tuyên Hóa

101

Huyện Tuyên Hóa

Điểm BĐVHX Châu Hóa

2323670068

Thôn Lạc Sơn, Xã Châu Hoá, Huyện Tuyên Hóa

102

Huyện Tuyên Hóa

Điểm BĐVHX Đồng Hóa

2323684628

Thôn Đồng Giang, Xã Đồng Hoá, Huyện Tuyên Hóa

103

Huyện Tuyên Hóa

Điểm BĐVHX Hương Hóa

2323684985

Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa

104

Huyện Tuyên Hóa

Điểm BĐVHX Kim Hóa

2323684097

Thôn Kim Tân, Xã Kim Hoá, Huyện Tuyên Hóa

105

Huyện Tuyên Hóa

Điểm BĐVHX Lê Hóa

2323684515

Thôn Quảng Hóa, Xã Lê Hoá, Huyện Tuyên Hóa

106

Huyện Tuyên Hóa

Điểm BĐVHX Thanh Hóa

2323685166

Thôn Bắc Sơn 1, Xã Thanh Hoá, Huyện Tuyên Hóa

107

Huyện Tuyên Hóa

Điểm BĐVHX Thuận Hóa

2323684480

Thôn Ba Tâm, Xã Thuận Hoá, Huyện Tuyên Hóa

108

Huyện Tuyên Hóa

Điểm BĐVHX Văn Hóa

2323535001

Thôn Bàu Sỏi, Xã Văn Hoá, Huyện Tuyên Hóa

109

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục cấp 1 Đồng Hới

2323822532

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

110

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục cấp 3 Bắc Lý I

2323841233

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

111

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục cấp 3 Bắc Lý II

2323836089

Tiểu khu 4, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

112

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục cấp 3 Cộn

2323826048

Đường Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới

113

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục cấp 3 Đại học Quảng Bình

2323851080

Đường Hữu Nghị, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

114

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục cấp 3 HCC Đồng Hới

2323841233

Số 9, Đường Quang Trung, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới

115

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục cấp 3 KHL Đồng Hới

2323828367

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

116

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục cấp 3 Lộc Đại

2323822884

Thôn 4, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới

117

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục cấp 3 Thuận Lý

2323825625

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

118

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Quảng Bình

23233822585

Số 2, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

119

Thành phố Đồng Hới

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình

523828889

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

120

Thành phố Đồng Hới

Đại lý bưu điện Đức Ninh

 

Thôn Giao Tế, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới

121

Thành phố Đồng Hới

Đại lý bưu điện Phú Hải

 

Cụm Bắc Hồng, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới

122

Thành phố Đồng Hới

Điểm BĐVHX Nghĩa Ninh

2323826627

Thôn 4, Xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới

123

Thành phố Đồng Hới

Điểm BĐVHX Thuận Đức

2323826626

Thôn Thuận Phong, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới

124

Thị xã Ba Đồn

Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch

2323517887

Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn

125

Thị xã Ba Đồn

Bưu cục cấp 3 Chợ Sãi

2323585228

Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn

126

Thị xã Ba Đồn

Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh

2323585200

Thôn Thanh Tân, Xã Quảng Hoà, Thị xã Ba Đồn

127

Thị xã Ba Đồn

Bưu cục cấp 3 Ngọa Cương

2323535007

Thôn Ngọa Cương, Xã Cảnh Hoá, Thị xã Ba Đồn

128

Thị xã Ba Đồn

Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ

2323512349

Thôn Thọ Đơn, Xã Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn

129

Thị xã Ba Đồn

Bưu cục cấp 3 Roòn

2323596145

Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Thị xã Ba Đồn

130

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Cảnh Dương

2323595800

Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương, Thị xã Ba Đồn

131

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Phù Hóa

2323515028

Thôn Trường Sơn, Xã Phù Hoá, Thị xã Ba Đồn

132

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Châu

2323596725

Thôn Trung Minh, Xã Quảng Châu, Thị xã Ba Đồn

133

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Đông

2323599216

Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông, Thị xã Ba Đồn

134

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Hải

2323513513

Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Thị xã Ba Đồn

135

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Hợp

2323596889

Thôn Hợp Phú, Xã Quảng Hợp, Thị xã Ba Đồn

136

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Hưng

2323596312

Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng, Thị xã Ba Đồn

137

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Kim

2323596311

Thôn 2, Xã Quảng Kim, Thị xã Ba Đồn

138

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Liên

2323513313

Xóm 5, Xã Quảng Liên, Thị xã Ba Đồn

139

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Long

2323510650

Thôn Trường Sơn, Xã Quảng Long, Thị xã Ba Đồn

140

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Lưu

2323514514

Thôn Vân Tiền, Xã Quảng Lưu, Thị xã Ba Đồn

141

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Phú

2323595801

Thôn Phú Lộc 4, Xã Quảng Phú, Thị xã Ba Đồn

142

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Phúc

2323513315

Thôn Mỹ Hòa, Xã Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn

143

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Tân

2323585400

Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Thị xã Ba Đồn

144

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Thạch

2323515387

Thôn 7, Xã Quảng Thạch, Thị xã Ba Đồn

145

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Thủy

2323585960

Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Thị xã Ba Đồn

146

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Tiên

2323585658

Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn

147

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Văn

2323585961

Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn

148

Thị xã Ba Đồn

Điểm BĐVHX Quảng Xuân

2323513314

Thôn Xuân Hòa, Xã Quảng Xuân, Thị xã Ba Đồn

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương