Danh sách 123 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Phú Yên

01/02/2019

Danh sách 123 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Phú Yên cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>>Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

mien_phi_dang_ky_1

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Đông Hòa

Bưu cục cấp 2 Hòa Vinh

2573531104

Khu phố 2, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa

2

Huyện Đông Hòa

Bưu cục cấp 3 Phú Hiệp

2573545357

Khu phố Phú Hiệp 1, Xã Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa

3

Huyện Đông Hòa

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đông Hòa

 

Khu phố 1, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa

4

Huyện Đông Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Bắc

2573548000

Thôn Mỹ Hòa, Xã Hoà Hiệp Bắc, Huyện Đông Hòa

5

Huyện Đông Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Nam

2573536000

Thôn Đa Ngư, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hòa

6

Huyện Đông Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Tâm

2573513100

Thôn Phước Long, Xã Hoà Tâm, Huyện Đông Hòa

7

Huyện Đông Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Tân Đông

2573527500

Thôn Đồng Thạnh, Xã Hoà Tân Đông, Huyện Đông Hòa

8

Huyện Đông Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Thành

2573565006

Thôn Phước Lộc 1, Xã Hoà Thành, Huyện Đông Hòa

9

Huyện Đông Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Xuân Đông

2573515105

Thôn Bàn Thạch, Xã Hoà Xuân Đông, Huyện Đông Hòa

10

Huyện Đông Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Xuân Nam

2573511502

Thôn Hảo Sơn, Xã Hoà Xuân Nam, Huyện Đông Hòa

11

Huyện Đông Hòa

Điểm BĐVHX Hoà Xuân Tây

2573519445

Thôn Bàn Nham Bắc, Xã Hoà Xuân Tây, Huyện Đông Hòa

12

Huyện Đồng Xuân

Bưu cục cấp 2 Đồng Xuân

2573872108

Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân

13

Huyện Đồng Xuân

Bưu cục cấp 3 La Hai

2573670722

Thôn Long Châu, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân

14

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Đa Lộc

2573678400

Thôn 3, Xã Đa Lộc, Huyện Đồng Xuân

15

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Phú Mỡ

2573668223

Thôn Phú Giang, Xã Phú Mỡ, Huyện Đồng Xuân

16

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Lãnh

2573679140

Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân

17

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Long

2573873066

Thôn Long Mỹ, Xã Xuân Long, Huyện Đồng Xuân

18

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Phước

2573664110

Thôn Phú Xuân B, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân

19

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Quang 1

2573872560

Thôn Kỳ Lộ, Xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân

20

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Quang 2

2573872565

Thôn Triêm Đức, Xã Xuân Quang 2, Huyện Đồng Xuân

21

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Quang 3

2573872506

Thôn Phước Lộc, Xã Xuân Quang 3, Huyện Đồng Xuân

22

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Sơn Bắc

2573872505

Thôn Tân Bình, Xã Xuân Sơn Bắc, Huyện Đồng Xuân

23

Huyện Đồng Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Sơn Nam

2573689473

Thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân

24

Huyện Phú Hòa

Bưu cục cấp 2 Phú Hòa

2573887376

Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa

25

Huyện Phú Hòa

Bưu cục cấp 3 Hòa An

 

Thôn Đông Phước, Xã Hoà An, Huyện Phú Hòa

26

Huyện Phú Hòa

Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng

2573886277

Thôn Phong Niên, Xã Hoà Thắng, Huyện Phú Hòa

27

Huyện Phú Hòa

Điểm BĐVHX Hòa An

2573890409

Thôn Ân Niên, Xã Hoà An, Huyện Phú Hòa

28

Huyện Phú Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Định Đông

2573886659

Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa

29

Huyện Phú Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Định Tây

2573880000

Thôn Phú Sen, Xã Hoà Định Tây, Huyện Phú Hòa

30

Huyện Phú Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Hội

2573877000

Thôn Phong Hậu, Xã Hoà Hội, Huyện Phú Hòa

31

Huyện Phú Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Quang Bắc

2573868688

Thôn Hạnh Lâm, Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hòa

32

Huyện Phú Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Quang Nam

2573868415

Thôn Nho Lâm, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa

33

Huyện Phú Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Trị

2573868315

Thôn Phụng Tường 1, Xã Hoà Trị, Huyện Phú Hòa

34

Huyện Sông Hinh

Bưu cục cấp 2 Sông Hinh

2573858148

Khu phố 6, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh

35

Huyện Sông Hinh

Bưu cục văn phòng VP BĐH Sông Hinh

 

Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh

36

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Chí Thán

2573858799

Buôn Chí Thán, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh

37

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Đức Bình Đông

2573858371

Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh

38

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Đức Bình Tây

979145231

Thôn Đồng Phú, Xã Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh

39

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Ea Trol

1295910518

Buôn Thu, Xã Ea Trol, Huyện Sông Hinh

40

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Eabá

2573505046

Buôn Ken, Xã Ea Bá, Huyện Sông Hinh

41

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Eabar

2573622030

Buôn Trinh, Xã Ea Bar, Huyện Sông Hinh

42

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Eabia

2573858540

Buôn Krông, Xã Ea Bia, Huyện Sông Hinh

43

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Ealâm

2573505071

Buôn Bưng A, Xã Ea Lâm, Huyện Sông Hinh

44

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Sông Hinh

2573858500

Buôn Kít, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh

45

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Sơn Giang

2573633303

Thôn Nam Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh

46

Huyện Sông Hinh

Điểm BĐVHX Tân Lập

2573622040

Thôn Tân Yên, Xã Ea Ly, Huyện Sông Hinh

47

Huyện Sơn Hòa

Bưu cục cấp 2 Sơn Hoà

2573862246

Số 199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà

48

Huyện Sơn Hòa

Bưu cục cấp 3 Ngân Điền

2573644436

Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà

49

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Cà Lúi

2573606078

Buôn Ma Đỉa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà

50

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Eachà Rang

935622640

Buôn Kiến Thiết, Xã Ea Chà Rang, Huyện Sơn Hoà

51

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Krông Pa

2573655108

Buôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hoà

52

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Phước Tân

2573606234

Buôn Ma Y, Xã Phước Tân, Huyện Sơn Hoà

53

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Sơn Định

2573651109

Thôn Hoà Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hoà

54

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Sơn Hà

2573644424

Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà

55

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Sơn Hội

2573652108

Thôn Tân Hợp, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hoà

56

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Sơn Long

2573861419

Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà

57

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Sơn Nguyên

2573864384

Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hoà

58

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Sơn Phước

2573861745

Buôn Tân Hoà, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hoà

59

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Sơn Xuân

1299581958

Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hoà

60

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Suối Bạc

2573861563

Thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà

61

Huyện Sơn Hòa

Điểm BĐVHX Suối Trai

868339732

Thôn Thống Nhất, Xã Suối Trai, Huyện Sơn Hoà

62

Huyện Tây Hòa

Bưu cục cấp 2 Phú Thứ

2573578205

Khu phố Phú Thứ, Xã Hòa Bình 2, Huyện Tây Hòa

63

Huyện Tây Hòa

Bưu cục cấp 3 Sơn Thành

2573596106

Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa

64

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Đồng Bò

2573590105

Thôn Thạch Bàn, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa

65

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Bình 1

2573578008

Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa

66

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Đồng

1665976846

Thôn Phú Diễn, Xã Hoà Đồng, Huyện Tây Hòa

67

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Đông

2573581021

Thôn Phú Nhiêu, Xã Hoà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa

68

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Tây

2573589107

Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoà Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa

69

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Phong

2573588000

Thôn Mỹ Thạnh Đông 1, Xã Hoà Phong, Huyện Tây Hòa

70

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Phú

2573590107

Thôn Lạc Mỹ, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa

71

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Tân Tây

2573526002

Thôn Xuân Thạnh 1, Xã Hoà Tân Tây, Huyện Tây Hòa

72

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Thịnh

2573585005

Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hoà Thịnh, Huyện Tây Hòa

73

Huyện Tây Hòa

Điểm BĐVHX Sơn Thành Tây

25733596104

Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa

74

Huyện Tuy An

Bưu cục cấp 2 Tuy An

2573865041

Đường Trần Phú, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An

75

Huyện Tuy An

Bưu cục cấp 3 Hòa Đa

2573789116

Thôn Hòa Đa, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An

76

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Chấn

2573790138

Thôn Phú Thạnh Đông, Xã An Chấn, Huyện Tuy An

77

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Cư

2573865765

Thôn Phú Tân, Xã An Cư, Huyện Tuy An

78

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Dân

2573865656

Thôn Phú Mỹ, Xã An Dân, Huyện Tuy An

79

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Định

987675281

Thôn Phong Niên, Xã An Định, Huyện Tuy An

80

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Hải

988864794

Thôn Tân Quy, Xã An Hải, Huyện Tuy An

81

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Hiệp

2573774131

Thôn Phong Phú, Xã An Hiệp, Huyện Tuy An

82

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Hòa

2573782348

Thôn Hội Sơn, Xã An Hoà, Huyện Tuy An

83

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Lĩnh

2573773000

Thôn Phong Lãnh, Xã An Lĩnh, Huyện Tuy An

84

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Nghiệp

2573865198

Thôn Trung Lương 1, Xã An Nghiệp, Huyện Tuy An

85

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Ninh Đông

2573754116

Thôn Phú Hội, Xã An Ninh Đông, Huyện Tuy An

86

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Ninh Tây

2573755101

Thôn Xuân Phu, Xã An Ninh Tây, Huyện Tuy An

87

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Thạch

2573865569

Thôn Hội Tín, Xã An Thạch, Huyện Tuy An

88

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Thọ

918817077

Thôn Phú Cần, Xã An Thọ, Huyện Tuy An

89

Huyện Tuy An

Điểm BĐVHX An Xuân

944452218

Thôn 2, Xã An Xuân, Huyện Tuy An

90

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục cấp 1 Tp Tuy Hòa

2573819091

Số 206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

91

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục cấp 3 Bình Kiến

2573836166

Đường Quốc Lộ 1a, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà

92

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục cấp 3 KHL Tuy Hòa

2573825825

Đường Duy Tân, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

93

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ

2573821248

Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà

94

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ

2573821248

Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà

95

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục cấp 3 Phú Lâm

2573851204

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hoà

96

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục cấp 3 Phú Lâm

2573851204

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hoà

97

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục cấp 3 Văn Phòng Bưu Điện tỉnh

 

Số 206, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

98

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục Hệ 1 Phú Yên

2573823607

Số 206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

99

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục Hệ 1 Phú Yên

2573823607

Số 206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

100

Thành phố Tuy Hòa

Bưu cục văn phòng VP TTGD Tuy Hòa

 

Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

101

Thành phố Tuy Hòa

Đại lý bưu điện Quốc Lộ

2573836385

Số 201, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà

102

Thành phố Tuy Hòa

Đại lý bưu điện Quốc Lộ

2573836385

Số 201, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà

103

Thành phố Tuy Hòa

Đại lý bưu điện Trường Chinh

2573842877

Số 306, Đường Bà Triệu, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà

104

Thành phố Tuy Hòa

Đại lý bưu điện Trường Chinh

2573842877

Số 306, Đường Bà Triệu, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà

105

Thành phố Tuy Hòa

Điểm BĐVHX An Phú

1639345518

Thôn Xuân Dục 1, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà

106

Thành phố Tuy Hòa

Điểm BĐVHX An Phú

1639345518

Thôn Xuân Dục 1, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà

107

Thành phố Tuy Hòa

Điểm BĐVHX Bình Ngọc

974318248

Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hoà

108

Thành phố Tuy Hòa

Điểm BĐVHX Bình Ngọc

974318248

Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hoà

109

Thành phố Tuy Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Kiến

2573846567

Thôn Xuân Hòa, Xã Hoà Kiến, Thành phố Tuy Hoà

110

Thành phố Tuy Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Kiến

2573846567

Thôn Xuân Hòa, Xã Hoà Kiến, Thành phố Tuy Hoà

111

Thành phố Tuy Hòa

Hòm thư Công cộng Bình Kiến

 

Thôn Liên Trì 1, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hoà

112

Thành phố Tuy Hòa

Hòm thư Công cộng Bình Kiến

 

Thôn Liên Trì 1, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hoà

113

Thị xã Sông Cầu

Bưu cục cấp 2 Sông Cầu

2573875007

Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu

114

Thị xã Sông Cầu

Bưu cục cấp 3 Bình Thạnh

2573711202

Thôn Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu

115

Thị xã Sông Cầu

Điểm BĐVHX Xuân Bình

963083017

Thôn Diêm Trường, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu

116

Thị xã Sông Cầu

Điểm BĐVHX Xuân Cảnh

2573722124

Thôn Hoà Mỹ, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu

117

Thị xã Sông Cầu

Điểm BĐVHX Xuân Hải

2573720140

Thôn 3, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu

118

Thị xã Sông Cầu

Điểm BĐVHX Xuân Hoà

2573721001

Thôn Hoà Phú, Xã Xuân Hoà, Thị xã Sông Cầu

119

Thị xã Sông Cầu

Điểm BĐVHX Xuân Lộc

2573711149

Thôn Mỹ Phụng, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu

120

Thị xã Sông Cầu

Điểm BĐVHX Xuân Phương

2573875858

Khu phố Lệ Uyên Đông, Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu

121

Thị xã Sông Cầu

Điểm BĐVHX Xuân Thịnh

2573722128

Thôn Hoà Hiệp, Xã Xuân Thịnh, Thị xã Sông Cầu

122

Thị xã Sông Cầu

Điểm BĐVHX Xuân Thọ 1

2573875085

Thôn Chánh Nam, Xã Xuân Thọ 1, Thị xã Sông Cầu

123

Thị xã Sông Cầu

Điểm BĐVHX Xuân Thọ 2

2573743111

Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương